Gasworks

Preswyliadau Rhyngwladol Gaswork

Mae Gaswork yn cynnig nifer o Breswyliadau Rhyngwladol ar gyfer artistiaid sy’n sefydledig yn y DU.

Pob blwyddyn mae’r rhaglen yn caniatau i bump o artistiaid gymryd rhan mewn preswyliadau gyda sefydliadau sydd yn gweithio gyda rhwydwaith y Triangle Arts Trust, gan gynnwys y gwledydd India, Bolivia, Tsiena, Columbia Kenya a Mauritius. Mae’r rhaglen yn caniatau i artistiaid ymchwilio, datblygu eu hymarfer ag adeiladu rhwydweithiau gyda cwmnioedd celf lleol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.gasworks.org.uk/opportunities/#international-fellowships

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees