Rock Paper Scissors

Rock Paper Scissors – Cyfeiriadur Cerddorol Gogledd America

Mae nawr cyfeiriadur o ŵyliau cerddoriaeth byd, cyflwynwyr cyngherddau, asiantwyr a labeli yng Ngogledd America. Mae’n gyfeiriadur digidol wedi ei gynhyrchu gan gwmni Rock Paper Scissors, cwmni prysuraf cyhoeddusrwydd cerddoriaeth byd. Ewch i http://ebook.rockpaperscissors.biz/worldmusicdirectory am fwy o wybodaeth. Mae rock paper scissors yn gofyn am rodd o $15-20 i lawrlwytho'r cyfeiriadur.

Mae hefyd yn cynnwys erthyglau gan gyfarwyddwyr gŵyliau allweddol, asiantau a reolwyr am sut i wneud ‘pitch’ neu drefnu taith; hyd yn oed y wybodaeth diweddaraf am gael visa!

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees