Residency Unlimited

Residency Unlimited

Mae Residency Unlimited (RU) yn cefnogi y creu, cyflwyno, a lledaenu o gelf cyfoes drwy ei raglen o breswylfeydd rhyngwladol ar gyfer artistiaid a curaduron.

Wedi ei leoli yn Brooklyn, NYC, mae RU yn safle ar gyfer gwaith a chyfarfodydd, yn ogystal â gwagle ar gyfer arddangosfeydd, trafodaethau panel, cyflwyniadau a digwyddiadau sgrîn.

Mae’r cyfnodau preswyl yn amrywio o 3-6 mis gyda cyfartaledd o 12 artist y mis, gyda chefnogaeth unigryw ar gyfer pob artist.

Am ragor o wybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer ffioedd y preswylfeydd, ewch i’w gwefan:

http://www.residencyunlimited.org/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees