DaiwaBanner

Grantiau Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa

Elusen Brydeinig yw Sefydliad Eingl-Siapaneaidd Daiwa a gafodd ei sefydlu ym 1988 gyda rhodd hael oddi wrth Gwmni Gwarannau Daiwa Cyfyngedig. Nod y Sefydliad yw meithrin cysylltiadau agosach rhwng Prydain a Siapan. Mae'n cyflawni hyn drwy ddyfarnu ysgoloriaethau ar gyfer graddedigion ifainc o Brydain i ymgymryd â rhaglen o astudio iaith, aros yng nghartref rhywun lleol a lleoliad gwaith yn Siapan; drwy ddarparu grantiau i gefnogi cydweithio rhwng grwpiau ac unigolion o Brydain a Siapan; a thrwy drefnu cyfres drwy gydol y flwyddyn o seminarau, arddangosfeydd a digwyddiadau eraill ym mhencadlys y Sefydliad yng nghanol Llundain.

Grantiau

Mae'r Sefydliad yn cefnogi ystod eang o brosiectau sy'n ymwneud â chydweithio rhwng Prydain a Siapan. I gael gwybod rhagor am y math o brosiectau y mae'r Sefydliad wedi'u cefnogi'n ddiweddar, ewch i http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/recently-funded. Am wybodaeth gyffredinol am ein rhaglenni grant, ewch i http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/overview.

Grantiau Bychain Sefydliad Daiwa

Mae grantiau o £2,000 i £7,000 ar gael i unigolion, mudiadau, cymdeithasau neu gyrff eraill ym Mhrydain neu Siapan i hyrwyddo a chefnogi rhyngweithio rhwng y ddwy wlad. Gallant fod ar gyfer pob maes o weithgarwch gan gynnwys addysg a chyfnewid ar lawr gwlad, teithio er ymchwil, trefnu cynadleddau, arddangosfeydd a phrosiectau a digwyddiadau eraill sy'n cyflawni'r amcan eang hwn. Rydym yn annog mentrau newydd yn enwedig.

Grantiau Sefydliad Daiwa

Cais y Sefydliad sbarduno a meithrin perthnasau rhwng sefydliadau mewn nifer o feysydd. Mae Grantiau Sefydliad Daiwa ar gael o £7,000 i £15,000 ar gyfer prosiectau cydweithredol sy'n galluogi partneriaid Prydeinig a Siapaneaidd i gydweithio, o ddewis yng nghyd-destun perthynas sefydliadol. Bydd grantiau Sefydliad Daiwa yn gallu talu am brosiectau mewn meysydd academaidd, proffesiynol, celfyddydol, diwylliannol ac addysgiadol.

Mae dau ddyddiad cau i geisiadau bob blwyddyn ar gyfer Grantiau Bychain Sefydliad Daiwa a Grantiau Sefydliad Daiwa. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan: http://www.dajf.org.uk/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees