Anna Lewis

Cyfnod Preswyl yng ngwlad y Basg, sbaen - Bitamine Faktoria

Ar agor i artistiaid o unrhyw wlad sy’n gallu aros yng ngwlad y Basg am lleiafrif o 40 diwrnod.

Hyd: 40 diwrnod, dechrau wythnos cyntaf mis medi 2017
Oedran: O dan 40
Mae’r trefnwyr yn derbyn pob disgyblaeth artistig (gweledol, clywedol neu ar lwyfan, cerddoriaeth, dylunio ayb)
Croeso i bob techneg.
Mae’n cynnwys €800 tuag at costau byw a theithio yn ystod y mis.

DYDDIAD CAU 28 Ebrill.

Rhagor o wybodaeth http://www.bitamine.net/convocatoria/residencia-internacional

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees