Anna Lewis

GALWAD AGORED: Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi

Mae Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi wedi cyhoeddi galwad am geisiadau i gymryd rhan yn yr ŵyl.

Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi yw un o'r prif ddigwyddiadau ym mywyd Rhyngwladol Georgia a Rhanbarth y Môr Du ac mae’n rhedeg o 15-30 Medi. Mae enw da'r ŵyl wedi cael ei adeiladu ar ansawdd ei raglen sy’n cynnwys gwaith gan gyfarwyddwyr rhyngwladol a chwmnïau nodedig o bob cwr o'r byd. Wrth chwilio am y theatr ac artistiaid a oedd y tu hwnt i'w ffocws fe benderfynon nhw ehangu eu gorwelion a chreu rhaglen NEW yn 2011. Maent wedi croesawi artistiaid gwych o Israel, Gwlad Pwyl, Lithwania, yr Ariannin, Romania, yr Almaen, y Ffindir, Rwsia , India, Denmarc, Slofenia, De Korea, Azerbaijan, Norwy a Hwngari.

Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais ewch at www.tbilisiinternational.com

DYDDIAD CAU 1 EBRILL 2017.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees