Elfen_banner

Tsieina a'r DU - Cysylltiadau drwy Ddiwylliant

Mae Cysylltiadau drwy Ddiwylliant yn rhaglen hirdymor sydd wedi bod yn rhedeg am bron i ddegawd, ac mae’n datblygu cydweithrediadau diwylliannol cyffrous rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydol, gan gefnogi perthnasau hirbarhaol rhwng Tsieina a'r DU.

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth, gwybodaeth, cyngor, cyfleoedd rhwydweithio a grantiau datblygu i artistiaid a sefydliadau celfyddydol yn Tsieina ac yn y DU. Mae treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yn perthyn i Tsieina a'r DU. Gall artistiaid a sefydliadau celfyddydol y ddwy wlad elwa ar yr ysbrydoliaeth a ddaw o gyfnewid syniadau a rhannu eu hanes diwylliannol.

Mae grantiau ar gael i'r holl artistiaid yn y DU.

Mathau o grantiau: Grantiau Datblygu Proffesiynol (£2,500)

Grantiau i bobl sydd wedi eu derbyn o'r blaen (£2,500)

Ceir manylion y rowndiau nesaf hyd at 2 Chwefror 2018 yma: https://www.britishcouncil.cn/en/programmes/arts/connections-culture

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: arts@britishcouncil.org.cn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees