Midem

Midem 6-9 Mehefin, Cannes

Cynhelir Midem, y Farchnad Gerdd busnes wrth fusnes, 6-9 Mehefin yng Nghannes. Dewch i ymuno â 5,500 o ymgyfranogwyr gan gynnwys y mawrion, labeli annibynnol, cyhoeddwyr, agregwyr, dosbarthwyr, artistiaid, asiantaethau, gwneuthurwyr polisi, sêr y byd technegol neu fusnesau cerdd newydd o 85 gwlad i estyn eich rhwydwaith rhyngwladol, creu pontydd gyda diwydiannau eraill a chymryd eich busnes i’r lefel nesaf.

Mae rhaglen lawn i’r gynhadledd sy’n cynnwys chwe maes gan gynnwys effaith y diwydiant, newidiadau ym maes hawlfraint yn America ac Ewrop, strategaethau troi’n arian i labeli a deiliaid hawlfraint, marchnata digidol, arloesedd a thueddiadau newydd.

Mae tocynnau llawn ar gael am 655€ tan 30 Ebrill.
Pris llawn wedi'r dyddiad hwn fydd 800€.

Am ragor o wybodaeth: http://www.midem.com/discover/?utm_source=MUSICMATTERS&utm_medium=BARTER&utm_campaign=MIDEM2016

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees