In Shadow

Galwad agored - InShadow 2017

Mae'n ŵyl ryngwladol o fideo, perfformiad a thechnolegau sy'n fenter Vo'Arte gyda São Luiz Teatro Municipal. Mae'n ddigwyddiad o fri o ran creu a rhaglennu celfyddydol gyda phwyslais ar gyfuno'r iaith rhwng corff a delwedd, seiliedig ar dechnoleg.

Cafodd ei chydnabod yn ddigwyddiad swyddogol o fri Ewrop dros Wyliau, Gwyliau i Ewrop 2015-16. Gellwch yn awr anfon cyflwyniadau am y 9fed ŵyl.

Cyflwynwch eich gwaith ym meysydd Dawnsio Fideo, Dogfennu, Animeiddio, Perfformio, Gosodiadau a Arddangosfeydd erbyn 31 Mai.

Ymgeisiwch i gael y cyfle i ennill gwobr InShadow a bri rhyngwladol.


Mae'r holl wybodaeth yma:
http://www.voarte.com/en/festvoarte/inshadow/candidaturas

Dyddiad cau: 31 Mai

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees