SXSW Trade Fair, Justin Basjel, 2014

Cysylltu: Cronfa Datblygu’r Farchnad a Rhwydweithiau Rhyngwladol

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn newid y ffordd rydym yn helpu unigolion proffesiynol creadigol a sefydliadau celfyddydol i fynychu arddangosfeydd a digwyddiadau rhyngwladol.

Yn y gorffennol, rydym wedi cynnig cymorth ar ffurf bwrsarïau ar gyfer arddangosfeydd neu ddigwyddiadau penodol i helpu i ddatblygu rhwydweithiau rhyngwladol ac i gasglu gwybodaeth am farchnadoedd newydd a bod yn rhan ohonynt. Yn dilyn ymateb gan y sector, rydym yn treialu ymagwedd fwy agored at helpu unigolion proffesiynol creadigol a sefydliadau celfyddydol i gymryd rhan mewn amrywiaeth fwy eang o ddigwyddiadau rhyngwladol ac arddangosfeydd sydd fwyaf perthnasol i'w diddordebau artistig a'u huchelgeisiau busnes.

Y dyddiad cau nesaf yw'r 28 Chwefror 2017, 5yh

Noder NA FYDD Celfyddydau Rhyngwladol Cymru'n cynnig cynlluniau bwrsarïaeth ar wahân yn 2016/17. Mae hyn yn cynnwys Biennale Fenis 2017, CINARS 2016, Cysylltiadau Celtaidd 2017, IETM a WOMEX 2016.

Canllawiau Cysylltu: Cronfa Datblygu’r Farchnad a Rhwydweithiau Rhyngwladol

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees