Focus Wales

FOCUS Wales 2018

Gall artistiaid ledled y DU ac artistiaid rhyngwladol wneud cais i berfformio yn FOCUS Wales 2018.

Bydd FOCUS Wales 2018 yn nodi'r 8fed ŵyl i'w chynnal, a bydd yn croesawu dros 7,000 o gefnogwyr cerddoriaeth newydd i'r dref yn ystod penwythnos llawn dop o ddigwyddiadau, 10-12 Mai 2018. Does unman yn debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Wales, wrth i ni ddangos 200+ o fandiau, llenwi amrywiaeth o leoliadau a neuaddau cerddoriaeth, gan ddefnyddio 20 o lwyfannau, a chynnal amserlen lawn o sesiynau diwydiant rhyngweithiol, comedi stand-yp, digwyddiadau celfyddydol, a dangosiadau ffilm trwy gydol yr ŵyl.

Mae'r ŵyl yn cynnig y cyfle i berfformwyr berfformio o flaen arbenigwyr, buddsoddwyr a chynghorwyr yn y diwydiant cerddoriaeth, a gall helpu i sefydlu eu henw yn y diwydiant cerddoriaeth yn y DU.

Gall perfformwyr o'r DU wneud cais trwy ddefnyddio'r ddolen Music Glue yma:http://www.focuswales.com/music/

Gall artistiaid rhyngwladol wneud cais trwy ddefnyddio'r ddolen Sonicbids yma: https://www.sonicbids.com/find-gigs/focus-wales-2018/

Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2017

Gwybodaeth bellach: http://www.focuswales.com/cerddoriaeth/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees