Nationales Performance Netz

Nationales Performance Netz

Galwad am geisiadau - cronfa gyd-gynhyrchu i ddawns a chronfa perfformiad gwestai rhyngwladol i ddawns

> Creu cynyrchiadau dawns newydd yn yr Almaen
> Dosbarthu’n rhyngwladol brosiectau dawns o’r Almaen
> Symudoledd, cyfnewid a chydweithio ar lefel genedlaethol a rhyngwladol

Dyddiadau cau ceisiadau 2017:
> rownd gyntaf > 31 Ionawr
> ail rownd > 15 Ebrill


Er mwyn cynyddu rhwydweithio’n gynaliadwy a hyrwyddo’n rhyngwladol ddawns gyfoes o’r Almaen, mae gan Rwydwaith Perfformio Cenedlaethol (NPN) ddau fath o gefnogaeth:

> cronfa gyd-gynhyrchu i ddawns sy’n hyrwyddo creu cynyrchiadau dawns newydd. Nid oes ots o ba le’r daw dawnsiwr ond rhaid i’r cynhyrchiad ddigwydd yn yr Almaen i raddau helaeth. Mae ymwneud partneriaid rhyngwladol, a hwythau’n gyd-gynhyrchwyr, yn codi eich siawns o gael arian ond nid yw’n hanfodol. Gall yr arian fod rhwng 10,000 a 50,000 ewros ond nid yn fwy na 50 % o gostau’r cynhyrchiad

> cronfa perfformiad gwestai rhyngwladol i ddawns sy’n cefnogi rhaglenwyr rhyngwladol pan wahoddant gynhyrchiadau a grewyd yn yr Almaen wrth gynnig cyflog lleiafsymiol seiliedig ar gyfraddau safonol y Rhwydwaith. Dyma’r rhai a fedr ymgeisio: y cwmnïau/dawnswyr a wahoddir sy’n gweithio yn yr Almaen. Mae categoreiddio’n dri grŵp gwahanol o wledydd yn pennu lefelau’r arian sydd ar gael

Dalier sylw: yng nghyd-destun arian grant 2017, ni all dechrau’r prosiect/perfformiad gan westai ddigwydd cyn 1 Ebrill 2017.

Gellir islwytho ffurflenni cais ar-lein:
> www.jointadventures.net/nationales-performance-netz

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni:

NPN
Inga Kunz
Ffôn: +49 89 189 31 37 14
E-bost: i.kunz@jointadventures.net

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees