AT THE VENICE BIENNALE SUMMER SCHOOL IN CURATORIAL STUDIES VENICE - OPEN CALL

Galwad Agored am Ysgol Haf Biennale Fenis ym maes Astudiaethau Curadurol Fenis

Dyddiad cau ymgeisio: 31 Mawrth 2017

Ysgol Haf 2017: 5 Mehefin–30 Medi 2017

Prosiect uchelgeisiol a heriol yw'r Ysgol Astudiaethau Curadurol a hyrwyddir er 2004. Y syniad y tu ôl iddi yw ysgol ymroddedig i arbrofi a meddwl rhyngddisgyblaethol. Ei phrif amcanion yw lledaenu gwybodaeth ym maes y celfyddydau gweledol a chyflwyno'r myfyrwyr i'r galwedigaethau cysylltiedig â byd y celfyddydau gan ganolbwyntio ar damcaniaeth ac ymarfer curadurol cyfoes ac amgueddfaeg gyfoes. Mae ei gweithgareddau ar gyfer pawb sydd â diddordeb yn y celfyddydau ac yn llawn angerdd am y pwnc, myfyrwyr graddedig neu weithwyr sydd am ddwysáu eu gwybodaeth a gwella eu sgiliau ymarferol. Gweithwyr o'r Eidal a'r tu allan, ysgolheigion, haneswyr a beirniaid celfyddydol o brofiad cydnabyddedig yw staff yr ysgol. Yn eu plith mae: Agnes Kohlmeyer (curadur), Angela Vettese (beirniad celfyddydol), Luca Massimo Barbero (Casgliad Peggy Guggenheim), Francesca Colasante (Sefydliad Pinault), Andrea Goffo (Sefydliad Prada), Nicola Lees (Y Serpentine, Llundain).


Y rhaglen:
Cynhelir yr Ysgol Haf yn ystod Biennale Celf Rhyngwladol Fenis. Gyda ffordd ryngddisgyblaethol o fynd ati, darpara'r cwrs hyfforddiant ymarferol a phrofiad mewn amgueddfeydd ac arddangosfeydd. Cynnwys ei chyfadran ryngwladol guraduron a phroffesiynolion amgueddfaol, artistiaid a beirniaid. Nod y cwrs yw cynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o dasgau deallusol a thechnegol y curadur. Bydd darlithiau yn Saesneg am bynciau damcaniaethol ac ymarferol, o hanes ac ymarfer creu arddangosfeydd ym maes y celfyddydau gweledol cyfoes i Reoli Arddangosfa. Bydd y myfyrwyr yn ymgyfranogi o weithgareddau wythnosol, megis ymweliadau â stiwdios artistiaid, mynd i arddangosfeydd, digwyddiadau rhwydweithio a gweithdai. Diweddglo'r rhaglen fydd gosod arddangosfa a chyhoeddi catalog argraffedig.
Cynnwys yr Ysgol Haf ymweliadau â lleoliadau celfyddydol dros ddinas Fenis yn ystod y Biennale Celf Rhyngwladol. Cynnig cyfres o astudiaethau achos dethol gyfle i'r myfyrwyr weld datblygiad y celfyddydau cyfoes. Nod yr Ysgol yw cyfuno'r darlithiau damcaniaethol â'r agweddau mwy ymarferol ar y cwrs. Heblaw am y darlithiau, cynhelir cyfres o labordai a gweithdai gyda'r nod o gyflwyno'r myfyrwyr i ysgrifennu testunau beirniaid, datganiadau i’r wasg a strwythuro pob agwedd wahanol ar gyhoeddi. Cynigir i'r myfyrwyr y posibilrwydd o hyfforddiant oriel a gosod arddangosfa yn Fenis gydag un o'r tiwtoriaid - a hyn fydd prosiect terfynol y cwrs.


Dewisol: Taith i Documenta 14 Kassel a Munster Skulptur projekte:
7-14 Awst 2017

Rhagor o wybodaeth: http://www.corsocuratori.com/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees