Cancan Exhibition Competition

Cystadleuaeth Arddangosfa Cancan

Galwad i bob ffotograffydd, ceramegydd, darlunydd, arlunydd, clytweithydd, cerflunydd, tynnwr lluniau ac artist digidol rhyngwladol!

Gyda’r arddangosfa newydd yng Nghasgliadau Celf Ifanc, geilw Cancan (brand drwy Oliviakcompany) am artistiaid o bedwar ban byd i gystadlu.

Ymgeisiwch yn awr am gyfle i weld eich gwaith yn Oriel LemoArt ym Merlin!

Categorïau:

+ Ffotograffiaeth

+ Cerameg

+ Cerfluniau

+ Darlunio

+ Arlunio

+ Clytwaith

+ Tynnu llun

+ Digidol

Hyrwyddir gwaith pob artist a gystadla a chyflwynir eu gwaith yn ddigidol neu mewn arddangosiad yn yr oriel a chawn bleidlais y cyhoedd i ddewis y ffefryn. Rhestrir y 10 uchaf ar ein gwefan am fis a hyrwyddir hwy ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Dewisir y 3 uchaf gan reithgor yr oriel ac arddangosir hyd at 3 o’u gweithiau yn Oriel LemoArt ac ar-lein am fis a hyrwyddir hwy ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Â’r 3 ar y brig o bob categori i rownd derfynol y gystadleuaeth gyda siawns o ennill 300€.


I ymgeisio:

Llenwch a chyflwynwch y ffurflen gofrestru ar-lein yma: https://goo.gl/forms/qKT0LCAYM81RnqQx1

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2017

Ffi cyflwyno pob gwaith: 20€
(Gellwch gyflwyno cynifer ag yr hoffech.)

Rhaid talu’r ffi gyflwyno ymhen tridiau (gan gynnwys y penwythnos) ar ôl dyddiad cyflwyno’r ffurflen hon. Unwaith inni gael ein talu, mae’r cofrestriad yn gyflawn.

Croesawn geisiadau gan artistiaid o bedwar ban byd.

Ymgysylltwch â ni:

E-bost: contact@cancan-online.com

Gwefan: www.cancan-online.com

Gweplyfr 1: Oliviakcompany

Gweplyfr 2: Cancan

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees