NTW Artist Playground Tutbat

Artists’ Playground: Tutbat

예술가들의 놀이터

International performance residency (Korea and Wales)

11 – 22.09.2017

Mae National Theatre Wales a’r Performance Group TUIDA (De Corea) wedi dod ynghyd i gynnig cyfnod preswyl newydd sbon ac unigryw i artistiaid yn Ne Corea. Yn seiliedig ar brofiad a dulliau’r ddau gwmni, bydd Artists’ Playground yn canolbwyntio ar gefnogi creu syniadau arloesol, arbrofion artistig a chydweithio traws-ddiwylliannol.

Sut brofiad fydd hwn:

Mae Artists’ Playground ar gyfer artistiaid anturus, chwilfrydig a chydweithredol sy'n gweithio ar draws amrywiaeth o ffurfiau celf (theatr, coreograffi, ysgrifennu, celf fyw, gosodiadau, arferion digidol ac yn y blaen) ac sy'n chwilio am gyfle i dreulio amser yn datblygu eu harfer ochr yn ochr ag eraill. Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd amser ar gyfer gwneud a rhannu gwaith newydd, i fyfyrio, trafod ac ymchwilio i ddulliau personol o wneud, a sut mae gwaith yn cael ei wneud yn y byd ehangach.

Bydd y grŵp yn cynnwys grŵp amrywiol o 16 o artistiaid ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd, o’r rhai newydd i’r rhai mwy sefydledig. Fel cyfranogwr, byddwch yn cael y lle a’r amser i brofi syniadau, gan weithio gydag aelodau eraill o'r grŵp. Bydd cyfleoedd i chi rannu yr hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud, ac i gymryd rhan mewn trafodaeth feirniadol.

Sut i wneud cais:

Llenwch y ffurflen gais ar-lein, sydd ar gael yma:

http://www.nationaltheatrewales.org/cy/international-performance-residency

Dyddiad cau: 31.03.2017 at 18:00 (GMT)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

simoncoates@nationaltheatrewales.org

Mae'r prosiect yn rhan o Dymor UK-De Corea 2017-18 y Cyngor Prydeinig, 'Dyfodol Creadigol', ac mae wedi’i gefnogi gan Gyngor Prydeinig Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Corea.

NTW Logos

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees