Anna Lewis

Digwyddiadau Bord Gron Fforwm Celfyddydau Ewrop Cymru

Dewch i ymuno â ni yn Wrecsam ac Aberteifi i rhannu gwybodaeth a phrofiad o brosiectau a phartneriaethau Ewropeaidd cyfredol; trafod materion cyfoes a phryderon am Frecsit; a chael gwybod am y cyfleoedd rhyngwladol sydd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Swyddfa Ewrop Greadigol y DU Cymru. Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n bennaf at fudiadau/busnesau. Cysylltwch â ni os ydych yn unigolyn a hoffai fynychu.

23 Mawrth 2017, 1-3.30yh, Wrecsam Cofrestrwch yma

24 Mawrth 2017, 11yb-1.30yh, Aberteifi Cofrestrwch yma

Ni chodir tâl am le ond cyfyngedig yw nifer y lleoedd (dim ond un person y sefydliad/busnes), felly cadwch eich lle’n awr. Byddwn yn darparu lluniaeth ysgafn.

Mewn partneriaeth â Swyddfa Ewrop Greadigol y DU Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Swyddfa Ewrop Greadigol

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees