PollyThomas_ArtesMundi

ARTES MUNDI 8 YN AGOR AR GYFER ENWEBIADAU

Mae pob rhifyn o Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi yn dechrau gyda galwad agored am enwebiadau. Croesawn enwebiadau gan unrhyw un, gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau neu rai sy’n frwd am y celfyddydau, unrhyw le yn y byd. Bydd yr holl enwebiadau’n cael eu hystyried gan banel annibynnol o ddetholwyr rhyngwladol a fydd yn dewis rhestr fer Artes Mundi 8.

I gael eu hystyried ar gyfer Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi, rhaid bod artistiaid eisoes wedi sicrhau cydnabyddiaeth am ansawdd eu gwaith yn eu gwlad neu eu maes eu hunain a rhaid iddynt fod ar y ffordd i ddatblygu gyrfa ryngwladol uchel ei phroffil. Rhaid bod eu gwaith yn ymgysylltu â syniadau am ddynoliaeth, realiti gymdeithasol a phrofiad y maent wedi byw drwyddo. Ystyrir y disgrifiad olaf yn y termau ehangaf bosibl, a gellir ei gyflawni mewn amrywiaeth eang o gyfryngau. Ni chyfyngir enwebiadau o ran oedran na chenedligrwydd.

Dyddiad cau: 29/05/2017 17:00

Darllenwch ragor am y gofynion a chyflwyno’ch enwebiad.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees