Open Call for All the Way South Research Fund – Guangdong

Galwad Agored am Gronfa Ymchwil Yr Holl Ffordd i'r De – Gwangdong

Yn 2017, lansia Amgueddfa Amseroedd Gwangdong Gynllun Aber Perlen: Cronfa Ymchwil yr Holl Ffordd i'r De. Gellid olrhain hanes damcaniaethol a gweithredol y Cynllun yn ôl i'r 19eg ganrif pan fudodd gweithwyr o Ganton i wledydd y De, gan gynnwys Asia'r De-ddwyrain a Chiwba, yn y cyfnod o fasnach wladychol. Mae hefyd yn ymateb beirniadol i argyfwng y byd heddiw gyda'i newydd-ryddfrydiaeth a'i newydd-wladychiaeth. Ystyrir gwledydd y Gogledd yn gynrychiolwyr moderniaeth o hyd ac yn geidwaid canolog y broses o gynhyrchu gwybodaeth ac adeiladwaith diwylliannol dan gyflwr imperialaeth fyd-eang sy'n parhau i gadw ar yr ymylon hanes, profiad a gwybodaeth pobl leol ar y cyffiniau.

Bydd y Cynllun yn cychwyn a chefnogi prosiectau sy'n diwallu'r meini prawf canlynol:
- Prosiectau sy'n ymgysylltu â phersbectifau rhanbarthol yr Aber ac ysgrifennu hanes lleol y celfyddydau sy'n cysylltu â'r symudiad tuag at fod yn fyd-eang
- Ymchwil hanesyddol ar y cyfnewid a'r ddeialog rhwng Tsieina a gwledydd eraill y De o ran cylchredeg syniadau, cynyrchiadau ac arddangosfeydd artistig
- Prosiectau sy'n herio'r persbectifau Gogledd-ganolog ac archwilio rhwydweithiau newydd o fyfyrio a gweithredu damcaniaethol
- Prosiectau sy'n datblygu ymatebion beirniadol parthed gwladychiaeth, natur, rhywedd, dosbarth a hil dan y fframwaith, "Damcaniaeth y De"

Dyddiad cau 31 Gorffennaf 2017

Manylion llawn a sut i ymgeisio: http://en.timesmuseum.org/exhibitions/detail/id-851/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees