Mobility First! – ASEF Cultural Mobility initiative

Symudedd yn gyntaf – menter symudedd diwylliannol Sefydliad Asia-Ewrop

Mae symudedd diwylliannol, ar gyfer gwaith, cydgynhyrchu neu ymgyfranogi o seminar neu breswylfa, yn hanfodol i ymarfer a gyrfa artistiaid a phroffesiynolion diwylliannol.

O gofio hyn, lansiodd Sefydliad Asia-Ewrop Symudedd yn gyntaf , cronfa newydd i gysylltu'r ddau gyfandir at ei gilydd.

Amcanion y rhaglen yw cefnogi a chynyddu symudedd artistiaid a phroffesiynolion diwylliannol i'r ddau gyfeiriad rhwng Asia ac Ewrop; a chefnogi cyfleoedd am gyfarfodydd wyneb yn wyneb a ffurfia sail y cysylltiadau hir dymor ymhlith artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Asia ac Ewrop.

Mae'r ceisiadau ar sail dreigl, ond dyddiad cau rownd gyntaf 2017 yw 15 Medi 2017.

Manylion llawn: http://asef.org/index.php/projects/themes/culture/4176-mobility-first!

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees