Pontio

GALWAD AGORED Gwyl Cymru-Tsieina 2018: Comisiynau Celf Ddigidol

Digwyddiad rhyng-ddiwylliannol yw'r Wyl Cymru Tsiena (16-18 Chwefror 2018), i ysgogi cydweithio rhwng cymunedau Tsieiniaïdd a Chymreig ym Mangor a'r ardal gyfagos ac i edrych ar gysylltiadau ehangach drwy Prydain a Dwyrain Asia. Ceir rhaglen artistig o ansawdd uchel yn ymdrîn â llenyddiaeth, celf ac ieithoedd Cymru a Tsieina. Trwy berfformiadau, barddoniaeth, cerddoriaeth, ffilm a gweithdai, bydd y digwyddiad byw aml-ddisgyblaethol yma yn cyd-daro â dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaïdd yn Chwefror 2018.Mae dau gomisiwn y gellir ceisio amdanynt:Comisiwn Wal Wen

Eleni mae Pontio'n lansio project arloesol o'r enw 'Wal Wen' - comisiwn celf digidol ar raddfa fawr i'w daflunio ar furiau gwyn enfawr cyntedd Pontio. Bydd y comisiwn cyntaf yn cyd-daro â Gwyl Cymru-Tsieina gyntaf Pontio.

Comisiwn Celf Digidol

Comisiwn i greu celf ddigidol yn arddull GIF wedi'i animeiddio, yn ymateb i'r thema Cymru-Tsieina, i'w arddangos ar y sgriniau digidol yn Pontio.

Detholwyr

Y detholwyr fydd Dr Haili Ma, Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Tsieinëeg a Deon Coleg Tsieina ym Mhrifysgol Caerdydd; Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr Gwobr Celf Rhyngwladol Artes Mundi; a Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru.

Lawrlwythwch y briff a manylion ymgeisio yma

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees