Anna Lewis

Datblygywr cynnwys – rydym eich angen chi!

Datblygywr cynnwys – rydym eich angen chi!

Rydyn ni'n chwilio am ddatblygwyr cynnwys i weithio gyda ni ar sail ad-hoc, llawrydd i greu cynnwys uchel ei ansawdd. Os ydych chi'n ysgrifennydd copi, yn fideograffydd, yn ffotograffydd digwyddiadau, yn gyfieithydd creadigol, os oes gennych chi sgiliau cyfryngau cymdeithasol rhagorol neu brofiad yn y wasg neu gyda'r cyfryngau, rydyn ni am glywed gennych chi!

Byddai'r gwaith rydyn ni'n ei gynnig yn addas i rywun sy'n gallu gweithio'n gyflym ac yn effeithlon a dilyn negeseuon allweddol yn agos. Gallant weithio'n annibynnol i greu cynnwys, gweithio'n rhagweithiol i sicrhau bod ganddo'r holl wybodaeth sydd ei hangen i greu stori wych.

Os ydych chi'n credu eich bod yn ddelfrydol ar gyfer y swydd, mynegwch eich diddordeb trwy anfon eich CV atom ni ac enghraifft o'ch gwaith eich hun sy'n gysylltiedig â'r math o gyd-destun yr hoffech chi ei greu ar ein cyfer. Cewch anfon dolenni, sgrinluniau neu ddogfennau. Hefyd, hoffen ni wybod pa ieithoedd rydych chi'n eu siarad ar lefel addas i gyfathrebu'n gyhoeddus ac os oes gennych brofiad o weithio mewn gwledydd eraill - nid yw hyn yn hanfodol er mwyn bod yn addas ar gyfer y gwaith.

Os byddwch chi'n llwyddiannus, byddwn ni'n trefnu cyfarfod neu sgwrs dros y ffôn i drafod y cyfle ymhellach a gweld sut gallen ni gydweithio yn ystod y misoedd nesaf.

Anfonwch eich ceisiadau neu gwestiynau at Elen a Scarlet ar digital@wai.org.uk erbyn 12:00 hanner dydd, dydd Llun, 16 Medi 2019.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees