Ed Grothus' archive - The Black Hole - Janire Najera - April 2016

Amdanon Ni

Rydym ni yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau trwy gyfrwng cydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Rydym hefyd yn fan cyswllt i artistiaid a sefydliadau celfyddydol rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn meithrin rhagoriaeth artistig ryngwladol yng Nghymru a chydnabyddiaeth i gelfyddydau a diwylliant Cymru trwy:

• ddarparu gwybodaeth a chyngor am gyfleoedd ac ariannu rhyngwladol trwy ein gwefan, cylchlythyr, cyhoeddiadau, rhwydweithiau a digwyddiadau

• ein cronfa cyfleoedd rhyngwladol, sy'n galluogi ymarferwyr a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru dderbyn cefnogaeth uniongyrchol i ymchwilio a gwireddu prosiectau gyda phartneriaid o wledydd tramor

• reoli prosiectau strategol sy’n cefnogi’r celfyddydau i weithio’n rhyngwladol

• ddatblygu gwybodaeth, partneriaethau a buddsoddiad Ewropeaidd yn y celfyddydau

• ffurfio cysylltiadau gyda gwahanol ddiwylliannau trwy gyfrwng y celfyddydau

• weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a'r British Council.

Tanysgrifiwch yma i dderbyn ein cylchlythyr 'Canfas' am wybodaeth rheolaidd am ein gwaith.

Prosiectau Rhyngwladol

Chwiliwch ein map o'r byd am brosiectau

#
Dyluniad gan Laura Thomas

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees