Anna Lewis

Theatr na n'Óg

Cafodd Theatr na N'Óg gefnogaeth i ymweld am 12 dydd â Singapôr (25 Tachwedd-6 Rhagfyr) i berfformio ‘You should ask Wallace', eu dathliad o fywyd y gwyddonydd Alfred Russel Wallace.

Yn dilyn y daith, meddai Geinor Styles:

"Roedd y prosiect hwn yn crynhoi gwerth blwyddyn o ddathliadau i goffáu bywyd Alfred Russel Wallace a pherfformiasom i 800 o bobl yn Singapôr.

Ein prif amcanion oedd:

perfformio ein drama yn ystod blwyddyn goffa marwolaeth Alfred Russel Wallace

tynnu sylw at bwysigrwydd y gwyddonydd o Gymru prin y sôn amdano ar lwyfan rhyngwladol

hyrwyddo Theatr na N'Óg y tu hwnt i'w ffiniau traddodiadol

archwilio dulliau newydd o gydweithio â sefydliadau antheatrig i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ein gwaith

rhannu ein dulliau o greu theatr i ennyn diddordeb ymhlith cynulleidfa ehangach drwy bynciau megis gwyddoniaeth a hanes

archwilio ffyrdd newydd o ddatblygu adnoddau ar-lein fydd ar gael ledled y byd

perfformio ein drama ‘You should ask Wallace', a fydd yn amlygu pwysigrwydd y gwyddonydd o Gymro, Alfred Russel Wallace, yn y rhan honno o’r byd a sut, yn ei archwiliad o’r rhanbarth hwnnw, y mae’n darganfod theori esblygiad a orfododd Darwin i gyhoeddi ar fyrder The Origin of Species.

Mae cymaint o barch at Alfred Russel Wallace yn y rhanbarth hwnnw, roeddem yn hynod o falch o fod yn gwmni o Gymru a oedd yn cyflwyno Wallace i gynulleidfa mor werthfawrogol. Roeddem yn rhan o arddangosfa barhaol yn y Ganolfan Wyddoniaeth, ac roeddem yno pan gyhoeddwyd agor Amgueddfa Natur Singapôr, ac mae stori Wallace yn rhan o'r datblygiad newydd cyffrous hwnnw.

http://rmbr.nus.edu.sg

Roedd hefyd yn gyfle i arddangos ein gwaith i gynulleidfa ryngwladol a gwelwyd y ddrama gan gynulleidfaoedd o Falaisia hefyd. Cawsom y cyfle i drafod sut y datblygodd y ddrama a gwaith Theatr na N'Óg gyda'r bobl ifainc yn ne orllewin Cymru, yn enwedig ein cydweithio â’r amgueddfeydd a'r Gerddi Botaneg yng Nghymru, a sut y gallai theatr fyw ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac ymwelwyr i’w lleoliadau.

Yn ogystal â pherfformio’r ddrama, aethom i gyfarfodydd ag adrannau addysg ac ymgyfranogi’r amgueddfa i ddarganfod dulliau newydd o ddatblygu theatr fyw i ymgysylltu â'r gymuned wyddonol. Archwilio sut y gall theatr gyfathrebu arferion a damcaniaethau i ymgysylltu â chynulleidfaoedd a’u cysylltu â byd gwyddoniaeth.

Roedd y Ganolfan Wyddoniaeth yn falch iawn o weld sut yr ymgysylltai’r bobl ifainc â'r actor a’r stori, sy'n rhywbeth newydd i bobl Singapôr, ond rhywbeth yr hoffent ei ymchwilio’n bellach. Cawsom ein gwahodd i gyflwyno ein cynyrchiadau eraill i bobl ifainc yn y dyfodol.

Ystyrient y cynhyrchiad yn ffordd ddelfrydol o dynnu pobl ifainc i mewn i fyd y theatr mewn cyd-destun hanesyddol a gwyddonol.

Cawsom ein gwahodd i berfformio yn Nhŷ’r Uchel Gomisiynydd Prydain gan y cwmni cyhoeddi, Taylor a Francis, un o gyhoeddwyr cylchgronau, llyfrau, e-lyfrau a gweithiau cyfeiriol ysgolheigaidd mwyaf blaenllaw yn y byd, sy'n cwmpasu pob maes yn y Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol, y Gwyddorau Ymddygiadol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Roedd y noson yn wych inni, nid yn unig i amlygu bywyd Wallace ond hefyd i gyflwyno Theatr na N'Óg ar lwyfan rhyngwladol. Roeddem wedi gwneud argraff dda iawn ar Lysgennad Singapôr a gredai fod modd i’n gwaith deithio ysgolion yn y rhanbarth.

A ninnau’n gwmni sydd ar hyn o bryd yn darparu adnoddau digidol i ysgolion, roedd y cysylltiad hwn yn fodd inni archwilio dulliau o gydweithio â chyhoeddwr amlwg i wella ein gwaith i ysgolion a darganfod ffyrdd newydd o ddefnyddio ein hadnoddau a chreu incwm ychwanegol mewn mannau eraill yn y byd.

Hefyd roedd yn gyfle i weld gwaith Theatr Deithiol Singapôr a hefyd Pangdemonium – dau gwmni theatr hirsefydledig yno - a thrafod gyda hwy brosiectau yn y dyfodol."

http://www.theatr-nanog.co.uk

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees