Mary Husted - Open Books

Tsieina - Cymru

Gwnaeth mis Gorffennaf 2016 nodi dechrau darn newydd o waith ar gyfer Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cydlynu'r Grŵp Rhanddeiliaid a’i weithgareddau ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r Grŵp Rhanddeiliaid ar agor i bawb. I ymuno â'r grŵp, cysylltwch â Judith: Judith.MuskerTurner@wai.org.uk

Yn dilyn cyfarfod rhanddeiliaid ar 11 Gorffennaf 2016, cafodd grŵp llywio ymgysylltiad diwylliannol Cymru–Tsieina ei recriwtio. Roedd y diwrnod ar gyfer rhanddeiliaid yn cynnwys trafodaethau panel a gweithdai a oedd yn archwilio sut y gallai artistiaid, cwmnïau celfyddydol a busnesau Cymru a Tsieina dyfu cydweithrediadau newydd a chreu cyfleoedd masnachu newydd rhwng y ddwy wlad.

Gwnaeth hyn hefyd nodi dechrau partneriaeth ymchwil gyda Phrifysgol Bangor a oedd yn ymchwilio i fentrau strategol diweddar, cyfredol a'r dyfodol rhwng Cymru a Tsieina. Mae'r bartneriaeth hon wedi cynhyrchu darn ymchwil diweddar gan Dr Keith Beasley ynghylch ymgysylltiadau diwylliannol presennol a'r gorffennol rhwng Cymru a Tsieina, a fydd yn helpu'r Grŵp Llywio i lunio strategaeth gydlynol er mwyn hyrwyddo cysylltiadau yn y dyfodol.

Darllenwch y canfyddiadau cychwynnol yma: http://www.wai.org.uk/7203?diablo.lang=cym

Darllenwch fwy ac ewch i brif dudalen y prosiect yma: http://www.wai.org.uk/asia/china/7202?diablo.lang=cym

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees