Corea

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Creu Cymru - The Touring Agency for WalesSupport for Creu Cymru, The Development Agency for Theatres and Arts Centres in Wales, to attend the Performing Arts Market Seoul (PAMS), Korea, with a view to research and discover new Korean arts to showcase in Wales and forge partnerships for exchange.

www.creucymru.co.uk

Dolen i wefan allanol

 MTW_Logo

Music Theatre WalesCafodd grant i un o gyfarwyddwyr artistig y cwmni, Michael McCarthy, ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygiad i Dongiong a Seoul cyn cymryd perfformiad yno i fagu cysylltiadau sef Greek yn 2015.

http://www.musictheatrewales.org.uk

Dolen i wefan allanol

Greek_MTW

Theatr Gerdd Cymru

Greek yng Ngwyl Gerdd Rhyngwladol Tongyeong.

Fe’i gwahoddwyd gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Tongiong yn Ne Corea i gyflwyno tri pherfformiad o GREEK gan Mark-Anthony Turnage yn Ebrill 2015 – ei pherfformiad cyntaf yn Asia a’r tro cyntaf i’r cwmni fynd yno.

http://www.musictheatrewales.org.uk

Dolen i wefan allanol

  TyCerddLogo

Ty Cerdd - Music Centre Wales

"World Music Days Korea"

Derbyniodd Tŷ Cerdd gymorth i anfon y cyfansoddwr Peter Reynolds i Ddiwrnodau Cerddoriaeth y Byd 2016 yn Korea.

http://www.tycerdd.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Tomos

Khamira Showcase in Seoul Music Week

Cefnogwyd Tomos Williams i deithio gyda gweddill aelodau Cymreig y band Khamira i berfformio yn Wythnos Gerddoriaeth Seoul yn ystod mis Mai 2017.

Dolen i wefan allanol

Emiradau Unedig Arabaidd

Elfen/Dewi Glyn Jones

Najera, JanireSupport for photographer Janire Najera to collaborate with landscape designer Reinhard Seltz in Abu Dhabi on a project exploring natural and artificial landscapes.

www.janirenajera.com

Dolen i wefan allanol

Gwlad Tai

Elfen/Dewi Glyn Jones

Trace - Installaction ArtspaceThe world of performance art: Ten Years of Asiatoia

www.tracegallery.com

Dolen i wefan allanol

India

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Cadwyn Awduron

Lansiwyd Cadwyn Awduron India-Cymru a’i bwriad yw meithrin cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac India trwy gyfrwng llenyddiaeth.

Mwy am y prosiect hwn

Dewi Glyn Jones / Elfen

Cymrodyr y Gelli Gandryll

31/08/2011

Cyhoeddwyd mai’r awduron Cymreig, Jon Gower a Tiffany Murray, yw Cymrodyr Rhyngwladol Cyntaf y Gelli Gandryll yn ystod Gŵyl y Gelli 2011. Bydd y cymrodoriaethau yn rhoi cyfle i Jon a Tiffany i brofi pob un o wyliau’r Gelli yn ei phortffolio rhyngwladol cynyddol ac i ddatblygu eu gwaith eu hunain a phrosiectau trwy gyfnod eu daliadaeth sy’n para blwyddyn ar ei hyd.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Publishing Next, Goa

30/09/2011

Bu Elin Haf Gruffydd, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn chwarae rôl allweddol fel y prif siaradwraig yn Publishing Next, cynhadledd bwysig yn India a oedd yn edrych ar effaith datblygu cyfryngau cymdeithasol a datblygiadau technegol arloesol ar y diwydiant cyhoeddi.

Mwy am y prosiect hwn

National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India

01/11/2011

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n gweithio â STEM Dance sydd â’i gartref yn Bangalore ar daith 3 dinas o gwmpas India ym mis Tachwedd 2011. Bydd y cwmni’n perfformio mewn canolfannau yn Bangalore, Chennai a Delhi a bydd yn arwain dosbarthiadau gyda’r meistri a thrafodaeth yn ystod eu hymweliad. Cefnogir y daith gan bartneriaid gan gynnwys CRhC, y British Council a Llywodraeth Cymru. Yn ei dro, bydd STEM DANCE yn ymweld â Chymru yng ngwanwyn 2012 ar gyfer taith o gwmpas Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

I, Adra 2012

Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn datblygu cyfres gyffrous o gydweithrediadau rhwng cerddorion o India a Chymru a fydd yn dwyn y teitl I Adra, gan adeiladu ar lwyddiant parhaus a gafodd Awduron India a Chymru (dolen gyswllt) a chan edrych ymlaen at lwyfannu WOMEX (dolen gyswllt) yng Nghaerdydd yn 2013.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cadwyn - India 2014

23/10/2014

Mae’r berthynas ddiwylliannol hirhoedlog ac sy’n tyfu rhwng Cymru ac India wedi ysbrydoli mynegiannau artistig lu, rhai ohonynt y mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn falch o’u sefydlu a’u cefnogi.

Mwy am y prosiect hwn

© Eurig Salisbury

India - Cymru

21/03/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid o Gymru ac India dros y blynyddoedd gyda llawer ohonynt yn creu gwaith heriol ac yn datblygu partneriaethau parhaol.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cox, Richard

Open Books Touring Exhibition to Rajasthan

Cefnogwyd Richard Cox i fynd �'r arddangosfa Open Books i Rajasthan, India ym mis Ionawr 2017

www.richard-cox.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Campbell-Moore, Roy

Creatives Across Continents

Derbynyniodd Roy Campbell-Moore arian iddo ef, Ann Sholem, a Phill Williams gydweithio gydag artistiaid o India ym misoedd Ionawr a Chwefror 2017.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mathews, Jessica

Artist Exchange: Wales to India'

Cynnig i gefnogi 2 breswyliad yn India i artistiaid Cymreig fel rhan o�r prosiect The Rejoinders.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mathews, Jessica

Artist Exchange: Wales to India'

Cynnig i gefnogi 2 breswyliad yn India i artistiaid Cymreig fel rhan o�r prosiect The Rejoinders.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Olion BywAriannwyd y band deuawd gwerin, Olion Byw, i gydweithio â cherddorion yn Nhŷ Tagore yng Ngholcata a pherfformio ffrwyth y cydweithiad yng Ngŵyl Gorbanga.

http://www.olionbyw.com

Dolen i wefan allanol

Phil Williams - Cascade India - 2014

Williams, Phil 07/01/2014

Phil Wiliiams/ Cascade India

Derbyniodd Phil Williams gefnogaeth i weithio gyda chwmni dawns cyfoes Danceworx yn Dehli i gynnal ymchwil ac i gychwyn datblygiad cychwynnol darn o ddawns cydweithredol newydd ac i ddatblygu prosiect gydag ysgolion yn Goa.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Smith, Robert

Archwilio y Garnateg

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Shepherd, CaitlinSupport for textile artist Caitlin Shephard to undertake two residencies in Northern India as part of her continuing experimentation with sustainable and alternative methods of textile printing.

www.toomuchneverenough.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Morgan, ClareFor Dr Clare Morgan to travel to Delhi in India and Ulaanbaatar in Mongolia to develop cross cultural exchange with practicing writers, devloping her own skills in writing and criticism and to explore the potential for co-operation between writers from India, Mongolia and Wales.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Charlton-Blore, LynnIn Jan - Feb 2009 to visit India to research sites of cultural and religious significance in Delhi, Agra, and Kolkata, also undertaking workshops with The National Institute of Fashion Technology

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jenkins, NigelFor NIgel Jenkins to undertake a research and research tour of the North East Indian states of Meghalaya, Assam, Mizoream, Sikkim, Manipur, Nagaland, Tripura and Arunachal Pradesh, and to collaborate with two Indian writers.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cox, RichardBydd Richard Cox yn teithio i Rajasthan ar gyfer rhan cyntaf o arddangosfa cyfnewid, fydd yn cynnwys artistiaid o Gymru ac India, sydd wedi datblygu dros yr 20 mlynedd diwethaf.

www.richard-cox.co.uk

Dolen i wefan allanol

Image by/Llun gan Hugo Glendinning

Earthfall Dance Ltd.

After the Birds- India

Amcanion y prosiect yw creu perthnasau a chysylltiadau newydd yn India, gyda golwg ar hyrwyddo gwaith Earthfall y tu allan i Ewrop.

http://www.earthfall.org.uk

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gemau'r Gymanwlad

03/10/2010 - 14/10/2010

Digwyddiad Aml Chwaraeon

India Dance Wales

Perfformiad Dawns Bharatanatyam unigryw gan Vibha Selvaratnam

31/12/2010

Perfformiad Dawns Bharatanatyam proffesiynol gyda cherddoriaeth fyw.

Hay Festivals

Gŵyl y Gelli Kerala

12/11/2010 - 14/11/2010

Dathliad o ieithoedd a diwylliannau gydag elfen gref o iaith Malaialam a’i hanes, ynghyd â chwerthin a cherddoriaeth mewn lleoliad hardd sy’n hygyrch i bawb. Bydd yr ŵyl gyntaf yn cynnig oddeutu pedwar deg o ddigwyddiadau dros dri diwrnod a thair noson, gyda chymysgedd o gyfranogwyr o India a’r pedwar ban.

Hay Festivals

Gŵyl y Gelli Maldives

14/10/2010 - 17/10/2010

Dathliad o un o ddemocratiaethau newydd mwyaf gobeithiol ein hoes a’r diwylliant ynys sydd ymhlith yr hynaf yn y byd.

Roy Campbell-Moore

Taith Gyfnewid yn India

01/11/2011 - 31/12/2011

Taith ryngwladol Cwmni (sefydlog) Dawns Cenedlaethol Cymru i India yn hydref 2011.

Literature Across Frontiers

Cysylltiadau Barddoniaeth India

07/12/2010 - 18/12/2010

Gweithdy cyfieithu barddoniaeth a pherfformiad.

Image by/Llun gan Academi

Cadwyn Awduron India-Cymru: Noson o Ddarlleniadau Llenyddol o Gymru a ysbrydolir gan Gymru

15/11/2010

Rhaglen a reolir gan y Cyngor Prydeinig yw Cadwyn Awduron India-Cymru. Fe’i cefnogir yn hael gan Raglen Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Wedi’i llunio a’i datblygu mewn partneriaeth agos â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, bwriad y rhaglen yw datblygu perthynas ddiwylliannol ystyrlon rhwng Cymru ac India trwy lenyddiaeth; codi proffil Cymru yn India trwy fentrau llenyddol a datblygu mentrau cynaliadwy rhwng sefydliadau yng Nghymru ac India gyda’r capasiti i barhau i gydweithio. Bydd y rhaglen yn rhedeg o fis Tachwedd 2010 tan fis Mawrth 2012.

India Dance Wales

Perfformiad Dawns Bharatanatyam gan Vibha Selvaratnam

06/01/2011

Perfformiad Dawns Bharatanatyam proffesiynol gyda cherddoriaeth fyw.

India Dance Wales

Perfformiad Dawns Bharatanatyam gan Vibha Selvaratnam

08/01/2011

Perfformiad Dawns Bharatanatyam proffesiynol gyda cherddoriaeth fyw.

Hay Festival Kerala 2010, gan/by Prajith Thirumala

Gwyl y Gelli Kerala

17/11/2011 - 19/11/2011

Fersiwn rhyngwladol o Gwyl y Gelli yng Nghymru. Digwyddiadau llenyddol a celfyddydol dros 3 dydd.

Eran Gisin, Black Milk gan/by Ohad Naharin, Photography/Ffotograffiaeth Roy Campbell-Moore

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India

28/11/2011 - 07/12/2011

Cyfnewidfa Rhyngwladol Artistiaid: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i Chennai, Bangalore a Delhi, tra bydd taith gan STEM Dance Kkampni yn teithio i Gymru i berfformio Vajra

Indonesia

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Sarah Younan - chain-installation - Bandung Residency - 2014

Younan, Sarah

Igniting Potential: Jakarta Contemporary Ceramics Biennial, Bandung Residency

Cefnogwyd Sarah Younan i gymryd rhan yn y Jakarta Contemporary Ceramics Biennial a Chyfnod Preswyliad Bandung.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Literature Across Frontiers

Partnership development visit to Indonesia and Singapore

Cefnogaeth i Gyfarwyddwr LAF i deithio i Indonesia a Singapore ym mis Hydref-Tachwedd 2017 i Gynhadledd Asia Pasiffig Ysgrifennwyr a Chyfieithwyr; i gymryd rhan yng Ng?

http://www.lit-across-frontiers.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Literature Across Frontiers

Partnership development visit to Indonesia and Singapore

Cefnogaeth i Gyfarwyddwr LAF i deithio i Indonesia a Singapore ym mis Hydref-Tachwedd 2017 i Gynhadledd Asia Pasiffig Ysgrifennwyr a Chyfieithwyr; i gymryd rhan yng Ng?

http://www.lit-across-frontiers.org

Dolen i wefan allanol

Iran

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ambrose, DavidGyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd David Ambrose i Iran i gymryd rhan mewn gŵyl adrodd straeon a drefnwyd gan Sefydliad Kanoon er mwyn edrych ar y potensial o ran cydweithredu pellach ag Altak, Sarhitalab Kanoon.

Dolen i wefan allanol

Israel

Elfen/Dewi Glyn Jones

Poetry Wales Press Limited

Sha'ar Festival, Israel

Bardd a golygydd Poetry Wales, Zoe Skoulding, gymorth i gymryd rhan yng Ngŵyl Sha'ar Farddoniaeth Ryngwladol yn Israel.

http://www.poetrywales.co.uk

Dolen i wefan allanol

GwynEmbertonDance_Logo

Emberton, Gwyn

iCODACO

Bu'n gweithio ar lefel amlgenedlaethol, gan gydweithio â dawnswyr a choreograffwyr yn Israel a Sweden.

http://www.gwynembertondance.com/gwyn-emberton/

Dolen i wefan allanol

Soap Factory in Nablus, Jonathan Arndell 2015

Arndell, Jonathan

Wales/Palestine cultural exchange

Talodd y grant hwn am ymweliad ymchwil a datblygiad i adeiladu cysylltiadau rhwng cymunedau celfyddydol ym Mhalesteina a Chymru.

Dolen i wefan allanol

Japan

Anushiye Yarnell

Yarnell, AnushiyeAnimal Love Project

www.anushiyeyarnell.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Holoxide Films LtdSecrecy - Okumura.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Fishguard Arts Society

Drawn to the East-the Magnetic Attraction of Japan

Cais i dri pherson o Gymdeithas Gelfyddydol Abergwaun i fynd i Siapan i arddangos gwaith yr aelodau ac artistiaid lleol yn Oriel Arton, Ky?

http://www.fishguardartssociety.org.uk

Dolen i wefan allanol

Sioned Huws

Huws, Sioned

Prosiect Aomori 2013, Japan

2013 – Rhaglen Gydweithredu Ffilm Aomori AomoriDyma ffilm ddogfen mewn cydweithrediad ag Eilir Pierce ac wedi'i recordio yng Nghanolfan Gelf Gyfoes Aomori.

Dolen i wefan allanol

Ruthin Craft Centre - Llun gan/Photo by: Dewi Tennant Lloyd

Canolfan Grefft RhuthunYn 2010 ymwelodd Canolfan Grefft Rhuthun â Siapan i ymchwilio i gyfnewid syniadau ar gelfyddyd gymwys a'r amgylchedd. Cynlluniwyd yr ymchwil i alluogi deialog rhwng artistiaid, penseiri, dylunwyr, addysgwyr a phobl broffesiynol yn y celfyddydau er mwyn creu prosiectau arbennig yn rhan o raglen gweithgareddau y ganolfan.

www.ruthincraftcentre.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Edwards, JonathanCafodd ein prosiect ei rannu i ddwy daith ar wahân - Siapan ym mis Mawrth a Toronto ym mis Mai. Diben y daith i Siapan oedd cyfarfod ag artistiaid eraill (gyda'r gobaith o gyd-weithio â nhw yn y dyfodol) ac ymweld ag orielau yn Tokyo ar gyfer arddangosfa arfaethedig.

www.jonathan-e.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Chapter (Cardiff) Ltd.For Matt Beere, Rebecca Woodford-Smtih and James Tyson from Chapter Arts Centre to participate in the Dream Regime project, an international co-production run by the Gekidan Kaitaisha theatre group, Tokyo, Japan.

www.chapter.org.

Dolen i wefan allanol

 AlanHarris_IOF_Tokyo_2014-15

Harris, Alan

Inis Nua USA theatre project

Cefnogwyd ef i deithio i Siapan i ymarfer drama newydd a gomisiynwyd gan Theatr Genedlaethol Newydd Tôciô a National Theatre Wales (The Opportunity of Efficiency).

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Zarrilli, PhillipThis initial two week exchange in Tokyo, Japan will allow Okamura-san and Phillip Zarrilli to share the unique work processes, psychophysical techniques, and alternative aesthetics that are inspiring their current performance work.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

National Theatre Wales

The Opportunity of Efficiency

Cais i gynyddu dylanwad comisiwn rhyngwladol cyntaf NTW o 'The Operation of Efficiency' a ysgrifenwyd gan Alan Harris, cyfarwyddwyd gan John McGrath ac aberfformir yn Siapanaeg yn y Theatr Genedlaethol Newydd, Tokyo, gyda gweithgarwch TEAM ac Assembly.

http://nationaltheatrewales.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

McNairn-Yanagi, Saya

Artist in Residence at Shigaraki Ceramic Cultural park

Prosiect i ymgymryd � chyfnod preswyl o 3 mis ym Mharc Serameg Diwyllianol Shigaaki, Siapan.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Huws, Sioned

Aomori Aomori, Climate, Body and Soul

Teithiodd Sioned Huws i Siapan am 3 mis i ddatblygu gwaith perfformio newydd, ymgymryd â chyfnodau preswyl, creu ffilm a pherfformio gwaith a ddatblygwyd eisoes fel rhan o Brosiect Aomori (a ddechreuodd yn 2009/10) Crëwyd y ffilm ddogfen mewn cydweithrediad ag Eilir Pierce ac fe'i recordiwyd yng Nghanolfan Gelf Gyfoes Aomori.

Dolen i wefan allanol

 JamesTyson_IOF_Tokyo_2014-15

Tyson, James

Spring, Autumn, Summer, Winter - (August 2014), Tokyo, Japan

Cafodd grant i ymgyfranogi o breswylfa tair wythnos gyda Gecidan Caitaisha yn Nhôciô yn Awst 2014.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Huws, Sioned

Voices of Tohoku - The Many Ways To Be Us, Japan

Sioned Huws Dechreuwyd prosiect Aomori yn 2008 gan James Tyson (Rhaglennwr Theatr Chapter tan 2011) a Teiko Hinuma (Cyfarwyddwr Rhaglen ARTizan a Rhaglen Artist Preswyl Rikuzentakata), fel cyfnod preswyl cyfnewid rhwng Chapter, Canolfan Celfyddydau Cyfoes Aomori ac ARTizan.

www.sionedhuws.net

Dolen i wefan allanol

 WaterCarriersDancingthroughStates_ArianaJordao_IOF_Japan_Sep2015

Jordao, Ariana

water carriers dancing through states

�Ymgeisiodd Arian Jordao am gyllid ar ei chyfer hi a Siriol Joyner i deithio i Japan i gyflwyno papur yng Nghynhadledd Ryngwladol Astudiaethau Perfformio ym Tohuko, Aomori yn Awst a Medi 2015 a chydweithio gydag artist cerameg.

Dolen i wefan allanol

Jorge Lizalde Cano - Cymru and I in Japan - 2015

Lizalde Cano, Jorge

Cymru & I in Japan

Gwahoddwyd ef i gydweithio â Yo Nakamura, coreograffydd a dawnsiwr, yn Siapan a chafodd grant i’w alluogi i ymgymryd â’r cyfle.

Dolen i wefan allanol

Angharad Matthews - Tokyo Space Dance

Matthews, AngharadRhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru arian i alluogi Angharad Matthews i deithio i Siapan am fis i gymryd rhan yn y prosiect Dawns Gofod Tokyo.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Chapter Arts Centre

Prosiect Aomori

05/02/2011 - 24/11/2011

Preswyliad, gweithdai a chyflwyniadau a pherfformiadau teithiol o brosiect dawns gan Sioned Huws, ar y cyd ag artistiaid o Aomori a Tokyo, a gydgynhyrchir gan Ganolfan Celfyddydau Cyfoes Aomori a Chanolfan Gelfyddydau Chapter.

Chapter Arts Centre

Dream Regime / "Massacre and Theatre

30/01/2011 - 11/02/2011

Rhaglen theatr sy’n cynnwys cynhadledd, trafodaethau a chyflwyniadau trwy ddarlithoedd gydag artistiaid ar draws Japan ac Asia (fel rhan o "Asia Meets Asia") gyda gwesteion o Gymru, Gwlad Pwyl, Brasil a’r Almaen.

Kyrgystan

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

WalesPENCymru

Wales PEN Cymru

Cyngres Ryngwladol PEN 2014

Cynrychiolwyd PEN Cymru yng Nghyngres Ryngwladol PEN 2014 yn Bisheg, Cyrgistan.

Dolen i wefan allanol

Malaysia

Meri Wells - Ceramic Symposium - 2014

Wells, Meri 28/01/2014Derbyniodd Meri Wells gyllid i’w galluogi i fynychu rhaglen artist preswyl yn Universiti Malaysia Sarawak ym Mawrth 2014.

www.carrog.co.uk/wells.htm

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lawrence, WendyAriannwyd y ceramegydd hwn i ymgymryd â phreswylfa bythefnos ym Mhrifysgol Maleisia Sarawac ym Mawrth 2014.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Hopkinson, Joseph

Residency Program of the 4th JCCB 2016

Joseph Hopkinson applied for WAI support to undertake a residency at Kasongan Studio in October 2016 ahead of presenting at the 2016 Jakarta Contemporary Ceramics Biennial.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Bedwyr

Tyrrau Mawr - Singapore

Mae Bedwyr Williams yn chwilio am gefnogaeth i deithio i Singapore ym mis Tachwedd 2017, i oruchwylio y broses o osod ei arddangosfa yn yr Institute of Contemporary Arts ac i wneud cysylltiadau newydd.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Bedwyr

Tyrrau Mawr - Singapore

Mae Bedwyr Williams yn chwilio am gefnogaeth i deithio i Singapore ym mis Tachwedd 2017, i oruchwylio y broses o osod ei arddangosfa yn yr Institute of Contemporary Arts ac i wneud cysylltiadau newydd.

Dolen i wefan allanol

Oman

Elfen/Dewi Glyn Jones

Nash, MandyFe'i hariannwyd i ymgyfranogi o Arddangosfa Ryngwladol y Celfyddydau, Treftadaeth a Chreadigrwydd a oedd yn rhan o'r Ŵyl Mwscat yn Oman.

mandynash.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ruth PackhamAriannwyd y wneuthurwraig ffelt hon i arddangos yng Ngŵyl Mwscat yn Oman.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Colquhoun, Kim

Gŵyl Muscat o Lên Werin a Chrefftau Llaw 2014

Ariannwyd Kim Colquhoun i fynychu Gŵyl Muscat yn Oman 6-23 Chwefror 2014.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Nash, Mandy

Salalah Festival

Ymgeisiodd Mandy Nash am gefnogaeth i deithio i Oman i arddangos ei gwaith ac arddangos yng Ngwyl Salalah ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2017.

mandynash.co.uk

Dolen i wefan allanol

Pacistan

Elfen/Dewi Glyn Jones

Davies, Rose

Printio dros Dri Chyfandir, Islamabad, Pacistan

Cefnogwyd y wneuthurwraig brintiau hon i ymgymryd â phreswylfa gydweithiol yn Islamabad.

Dolen i wefan allanol

Singapore

Elfen/Dewi Glyn Jones

Stitt, AndreSupport for artist Andre Stitt to establish partnerships with other artists from Singapore, South East Asia and Wales following an invitation from curator Lee Wen.

www.tracegallery.org

Dolen i wefan allanol

'The Wizard, the Goat and the Man who won the War' - David Britton. Original photography by James Davies.

Britton, David

Perfformiad 'Wizard, the Goat and the Man who won the War', darn o theatr am fywyd Lloyd George, yng Nghynhadledd Busnes Celfydd/Busnes Celfyddyd yn Singapore.

Fe wnaeth yr awdur a'r cyfarwyddwr David Britton gais am gyllid i gefnogi perfformiad 'Wizard, the Goat and the Man who won the War', ei ddarn o theatr am fywyd Lloyd George, yng Nghynhadledd Busnes Celfydd/Busnes Celfyddyd yn Singapore.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatr na n'ÓgCafodd Theatr na N'Óg gefnogaeth i ymweld am 12 dydd â Singapôr (25 Tachwedd-6 Rhagfyr) i berfformio ‘You should ask Wallace', eu dathliad o fywyd y gwyddonydd Alfred Russel Wallace.

http://www.theatr-nanog.co.uk

Dolen i wefan allanol

Tsieina

Page 1|2

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Gareth Bonello

Cerddor ar breswyliad yn Chengdu

10/10/2011

Mae'r cerddor arobryn Gareth Bonello ar hyn o bryd ar breswyl 6 wythnos yn Chengdu yn nhalaeth Sichuan, Tseina.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Yin Shuangyi

Chwilio am y Ddraig Goch

01/03/2008

Dewiswyd wyth o arlunwyr gweledol sy’n dod i’r amlwg yn Tsieina o blith prifysgolion blaenllaw ym Meijing, Shanghai, Guangzhou a Chongqing i ddod i Gymru yn 2008 am fis o gyfnod preswyl mewn sefydliadau a chanolfannau yng Nghymru.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Iwan Bala

Dathlu'r Ddraig Goch

01/03/2009

Bu tri artist blaenllaw o Gymru yn ymweld â Tsieina yn ystod mis Mawrth 2009, fel rhan o’r fenter ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, menter a gefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Yr artistiaid Cymreig a ddewiswyd oedd Iwan Bala, Mary Lloyd Jones a Christine Mills.

Mwy am y prosiect hwn

BrendanStuartBurns_SolvatoStDavids_OpenBooks

Tsieina - Cymru 2017

Gwnaeth mis Gorffennaf 2016 nodi dechrau darn newydd o waith ar gyfer Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Tsieina - Cymru

01/04/2018

Ers mis Gorffennaf 2016, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi bod yn ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina. Cynhalir y gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru o dan ei chytundeb diwylliannol gyda Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Gweriniaeth Pobl Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Creighton Griffiths, Benjamin

Ben Creighton Griffiths Performance at World Harp Congress Hong Kong

Derbyniodd Ben Creighton-Griffiths gyllid i deithio i Gyngres Delynau'r Byd yn Hong Kong ym mis Gorffennaf 2017 lle mae wedi cael gwahoddiad i berfformio.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Volcano Theatre Company Ltd

World Stage Design 2017 SCENOFEST Performance

Derbyniodd Volcano gymorth i deithio i Taipei i berfformio SEAGULLS yng Ngwyl Dylunio Lwyfan y Byd ym mis Gorffennaf 2017.

http://www.volcanotheatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Wells, MeriInternational Academy of Ceramics

www.carrog.co.uk/wells.htm

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Naish, JessicaCreative Trade: Wales & China Participatory Theatre Exchange In Feb - March 2009 A collaborative project with Hua Dan a participatory theatre company in China.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Heeney, GwenA 2 month residency in China comprising the following: Research, Residency and Exhibition of new site specific ceramics at the Fu-Le International Museum of Ceramic Art.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

James, DafyddDerbyniodd aelodau Mess up the Mess gymorth gan y Gronfa Cyfleodd Rhyngwladol i deithio i Hong Kong i gymryd rhan yn Strangers 2 - prosiect sgriptio a pherfformio rhyngwladol sy'n cynnwys cydweithredu rhwng pobl ifainc ac artistiaid proffesiynol o Gymru, Seland Newydd, Awstralia Hong Kong.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Glenn Davidson

Datblygu Artstation

Teithiodd Artstation i Hong Cong i gyflwyno eu gwaith mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Hong Cong a datblygu cysylltiadau yno.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Emanuel, PaulBydd Owen a Fern yn dychwelyd i Xiamen i ddatblygu eu gwaith ymchwil gyda'r parneriad y bu nhw'n gweithio gyda yn ystod eu hymweliad diwethaf, a gefnogir gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Easterby, JonyFor visual artist Jony Easterby to participate in Powerplant, a group show of over 30 sound and light installations set in botanical gardens all over the world, which will travel to three major International Festivals in Sydney, Hong Kong and Hobart.

www.jonyeasterby.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Missaghian, FleurSupport for Creative Voice to collaborate with Hua Dan theatre in China, to develop and deliver performance and voice projects with young survivors of the Sichuan rural earthquake.

www.creativevoicewales.wordpress.com

Dolen i wefan allanol

sue williams - Open Books China - 2013

Williams, Sue

OPEN BOOKS PLUS, Shangshung, China

Derbyniodd Sue Williams gefnogaeth i deithio i Shangshung i gynnal gweithdai a sgyrsiau fel rhan o’i chyfranogiad yn yr arddangosfa Open Books Plus yn Amgueddfa Celf Cyfoes Shangshung.

www.nomorepink.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Summers, SianFor Sian Summers and Jessica Naish to travel to China to collaborate with Hua Dan, a participatory theatre company working with migrant women in China, to develop a series of creative investigations and workshops.

Dolen i wefan allanol

Matthew Cook

Cook, Matthew

Experimentica - Hong Kong

Rhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i Matthew Cook deithio i Hong Kong i gymryd rhan mewn prosiect cydweithiol ag artistiaid lleol mewn gŵyl.

http://sciencefidelity.co.uk/

Dolen i wefan allanol

 MaryHusted_OpenBooks_IOF_China_2014

Husted, Mary

Open Books Connecticut, USA

Sefydlwyd prosiect y Llyfrau Agored a Rhagor o ganlyniad i syniad arddangos gan Mary Husted.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhydderch, FrancescaBeijing Bookworm International Festival 2014

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Wsbecistan

Elfen/Dewi Glyn Jones

Sherman CymruSupport for Sherman Cymru to work with young professional actors at the Uzbekteatr in Tashkent, Uzbekistan to devise a new performance of 'Romeo and Juliet' for the International Festival UZ.

www.shermancymru.co.uk/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skalla, Eva

Sustainable Development programme, Uzbekistan

I fynychu�r ?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skalla, Eva

Sharq Taronalari Festival Samarkand

I fynychu�r ?

Dolen i wefan allanol

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees