Walking Cities, photo Ani Saunders

Walking Cities Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol. Ym mis Tachwedd 2014, aeth Eurig Salisbury a Rhian Edwards i Mumbai i weld y ddinas trwy lygaid y beirdd Sampurna Chattarji a Ranjit Hoskote; ym mis Ionawr 2015, cafodd Jonathan Edwards a Joe Dunthorne ddarganfod Kolkata gyda Tishani Doshi a Jeet Thayil – fideo isod - yna cafodd yr wyth bardd aduniad yng Nghymru ym mis Mai, y tro hwn i ddarganfod y tirluniau dinesig ac arfordirol sydd wedi ysbrydoli ein beirdd Cymreig.

Arweiniodd y beirdd o Gymru deithiau cerdded ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Aberogwr, Porthcawl, Southerndown, Abertawe, Casnewydd a Thalacharn, ac fe ymunodd awduron ac arlunwyr lleol â nhw ar wahanol adegau i ddatgelu haenau a straeon cudd yr ardaloedd hyn. Ar ddiwedd yr ymweliad, teithiodd y beirdd i Lundain am brynhawn o ddarllen, trafod a cherddoriaeth yng Nghanolfan Southbank, City to City , fel rhan o Alchemy 2015.

Ewch i weld lluniau o'r daith yng Nghymru ar www.facebook.com/WalesArtsInternational

BEIRDD CYMREIG
Eurig Salisbury - bardd, academydd a chyn Bardd Plant Cymru; enillydd Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol.
>www.wai.org.uk/asia/india/1374/4739;

Joe Dunthorne - Awdur o Abertawe - ysgrifennodd Submarine a Wild Abandon, ac yn fwy diweddar, llyfr o farddoniaeth.
www.joedunthorne.com

Jonathan Edwards - bardd ac athro sy’n byw yn Crosskeys. My Family and other Superheroes yw ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth a enillodd Gwobr Costa am Farddoniaeth 2015.
;www.serenbooks.com/author/jonathan-edwards

Rhian Edwards - Bardd sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Fe wnaeth ei chasgliad cyntaf, Clueless Dogs, ennill Llyfr y Flwyddyn yn 2013 ac roedd ar restr fer Gwobr Forward am Farddoniaeth.
www.rhianedwards.co.uk


BEIRDD INDIAIDD
Jeet Thayil - nofelydd, bardd, cerddor a beirniad yn Delhi. Roedd ei nofel, Narcopolis, ar restr fer Gwobr Man Booker 2012 a'r wobr DSC De-ddwyrain Asia am lenyddiaeth.

Ranjit Hoskote - bardd, curadur a damcaniaethwr beirniadol o Mumbai. Mae wedi ysgrifennu pum casgliad o farddoniaeth ac wedi cael ei gyhoeddi yn y DU yn The Anthology of Contemporary Indian Poetry.

Sampurna Chattarji - bardd Bengali toreithiog ac enwog, cyfieithydd a nofelydd yn Mumbai. Mae ei gwaith wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg.
www.wai.org.uk/asia/india/1374/4732?diablo.lang=cym

Tishani Doshi - Nofelydd, bardd a dawnsiwr a drig yn Chennai a chanddo fam Cymraeg a thad Gujarati. Mae wedi ennill Gwobr Eric Gregory am Farddoniaeth a Gwobr Farddoniaeth Forward.
www.tishanidoshi.com

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees