Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Ein Logos ar gyfer Derbynwyr Grant

Mae nifer o logos y dylid eu cynnwys ar eich cyhoeddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd i gydnabod eich bod yn derbyn arian oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mae’r logos sydd angen eu cynnwys yn ddibynnol ar y gronfa yr ydych wedi derbyn arian ganddi.

Gellir lawrlwytho logo Celfyddydau Rhyngwladol Cymru fel srhan o'r stribedi logo isod. Mae'r ffeiliau ar gael i'w lawrlwytho unai fel ffeil .jpg neu .eps (Photoshop). Mae gan bob stribed logo fersiwn lliw a fersiwn du a gwyn.

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol:

Dylid cynnwys: Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Stribed logo (lliw):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 2

Lawrlwytho: fersiwn.jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (du):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 2 Mono

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (Gwyn):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 2 Gwyn

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps (cefndir tryloyw)


Cronfa India Cymru:

Dylid cynnwys: Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol a British Council.

Stribed logo (lliw):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 3

Lawqlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (du):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 3 Mono

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (Gwyn):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 3 Gwyn

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps (cefndir tryloyw)


Cronfa Cysylltu:

Dylid cynnwys: Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Stribed logo (lliw):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru - Stribed Logo 1

Lawrlwytho: fersiwn.jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (du):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru - Stribed Logo 1 Mono

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps

Stribed logo (Gwyn):

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Stribed Logo 1 Gwyn

Lawrlwytho: fersiwn .jpg | fersiwn .eps (cefndir tryloyw)


Canllaw cyffredinol

Dylid defnyddio'r stribedi logo fel eu bod

  • mewn lliw, lle bo hynny'n bosib
  • yn glir ac yn ddarllenadwy
  • wedi'u gosod yn y man mwyaf ymarferol
  • heb eu newid mewn unrhyw ffordd

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees