Elfen/Dewi Glyn Jones

Eginiad: Arfer Creadigol ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy

Eginiad: Arfer Creadigol ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy

Yn 20120/11 daeth y sector celfyddydol yng Nghymru ynghyd mewn tair cynhadledd mawr yng Nghaerdydd, Abertawe a Chaernarfon i rannu syniadau, gofyn cwestiynau a datblygu sgiliau ymarferol er mwyn cadw arfer mwy cynaliadwy.

Mae Eginiad yn fenter gan Cynnal Cymru - Sustain Wales a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd mewn partneriaeth gyda Theatr Volcano gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a’r British Council.

Canolbwyntiodd Eginiad ar ddau brif thema : datblygu is-adeiledd carbon isel, gan gynnwys rheoli a datblygu lleoliadau a datblygu rôl y celfyddydau fel neuadd o syniadau a gweledigaethau ar gyfer Cymru Carbon-Gynaliadwy. Mae’r adroddiad a gasglwyd ynghyd gan Fern Smith a Rhodri Thomas yn dogfennu’r sgyrsiau gweledigaethol ac ymarferol a draddodwyd yn y gynhadledd gan Satish Kumar (Resurgence Magazine), Paul Allen (Canolfan Dechnoleg Amgen), Alison Tickell (Julie's Bicycle), John McGrath (National Theatre Wales), Lucy Neal (Transition Town Tooting), Ben Todd (Arcola Theatre), Eluned Haf (Celfyddydau Cymru Rhyngwladol), Judith Knight (Artsadmin), Tom Andrews (People United), Menna Elfyn (Bardd) a llawer iawn mwy.

Fel rhan o’r digwyddiadau cafwyd ugain trafodaeth arloesol ym maes cynaliadwyedd a’r celfyddydau, yng Nghymru a thramor. Gallwch nawr gael mynediad at yr holl wybodaeth yn adroddiad Eginiad.

05/09/2011

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees