gan/by Cardiff and Co

Caerdydd i groesawu WOMEX 2013

Caerdydd i groesawu WOMEX 2013

Caerdydd i groesawu Fforwm Cerddoriaeth Byd WOMEX yn 2013

Logo Cerdd Cymru
WOMEX 2013 Cardiff
Cyhoeddwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, mai Caerdydd yw’r ddinas fydd yn cyflwyno WOMEX yn 2013. Dewiswyd y brifddinas yn gartref i’r fforwm ac arddangosiad cerddoriaeth byd yn dilyn cystadleuaeth ryngwladol a blwyddyn o ymgyrchu gan Gymru.

Disgrifia UNESCO WOMEX fel y farchnad broffesiynol rhyngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd o bob math. Bydd y perfformiadau nos yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda digwyddiadau’r dydd a’r ffair fasnach yn cael eu cynnal yn Arena Motorpoint Caerdydd.

Disgwylir i’r digwyddiad rhyngwladol hwn gynnwys oddeutu 60 cyngerdd gyda thros 300 o artistiaid, ffair fasnach gyda 650 o gwmnïau yn cynrychioli dros 90 o wledydd yn ogystal â 400 a mwy o newyddiadurwyr cenedlaethol a rhyngwladol; bydd hyn oll yn digwydd rhwng 23 a 27 Hydref, 2013.

Cynnig Caerdydd oedd y gorau gan guro cystadleuaeth ryngwladol lem oedd yn cynnwys Glasgow a Dulyn (oedd ar y rhestr fer).

Croesawyd y newyddion gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru a ddywedodd:

"Mae WOMEX yn gyfle gwych i ddod â'r llwyfan cerddoriaeth byd pwysicaf i Gymru ac yn sgil hyn i ddatblygu'r sector yma mewn ffordd gynaliadwy. Bydd WOMEX 13 Caerdydd yn agor y drysau i farchnadoedd newydd ar gyfer cerddoriaeth o Gymru a sicrhau bod traddodiadau cerddorol Cymru yn dod yn fwy cyfarwydd i gynulleidfaoedd rhyngwladol ac yn eu gosod ochr yn ochr â cherddoriaeth ein cefndryd Celtaidd. Drwy groesawu WOMEX gallwn godi proffil ein cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru a thu hwnt."

Arweiniwyd y cais i gynnal WOMEX 2013 gan Cerdd Cymru : Music Wales, sy’n bartneriaeth newydd rhwng y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth British Council a Llywodraeth Cymru. Nod y bartneriaeth yw datblygu cerddoriaeth safonol Gymreig sy’n barod i’r farchnad ryngwladol, a denu llwyfannau rhyngwladol megis WOMEX i Gymru. Mae Canolfan Mileniwm Cymru, Arena Motorpoint Caerdydd, Cyngor Caerdydd a Cardiff & Co i gyd yn bartneriaid ffurfiol WOMEX 13 Caerdydd.

Meddai Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Mae hwn yn lwyddiant ysgubol i Gymru. Mae wedi bod yn uchelgais hir dymor i Gyngor Celfyddydau Cymru a’n partneriaid i ddenu WOMEX i Gymru. Mae'r digwyddiad o bwys byd-eang hwn yn rhan bwysig o'n cynlluniau i ddatblygu diwydiant cerddoriaeth fywiog a ffyniannus yma."

Meddai Daniela Teuber, Cyfarwyddwr Cynhyrchu WOMEX:

"Rydym wrth ein boddau mai Caerdydd fydd yn cyflwyno WOMEX yn 2013. Mae'r ddinas yn lleoliad gwych i'n digwyddiad cymhleth a'r 2500 o fynychwyr ac artistiaid o bedwar ban byd. Mae’r partneriaid cynhyrchu yng Nghymru yn broffesiynol tu hwnt ac yn llawn egni. Mae’r adeiladau gwych o fewn tafliad carreg i’w gilydd ac yn diwallu'n hanghenion i'r dim. Mae gan Gymru gyfoeth diwylliannol arbennig, ynghyd â lletygarwch a phrydferthwch naturiol."

Wyneb ymgyrch Caerdydd 2013 yw "Brenhines y Delyn" a llysgennad Cerddoriaeth Cymru, Catrin Finch. Bu’n cyflwyno amrywiaeth o gerddoriaeth Gymreig i gynulleidfa dan ei sang o bobl proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth byd yn WOMEX 10 Copenhagen. Croesawodd y newydd:

"Mae'n wych fod WOMEX yn dod i Gaerdydd. Mae'n ddigwyddiad cyffrous i gerddorion a cherddgarwyr. Dyma gyfle i ni glywed y gorau o gerddoriaeth byd ar ein stepen drws a sicrhau bod cerddoriaeth Cymru i'w glywed drwy'r byd."

Cefnogir yr uchelgais i gynnal WOMEX gan Strategaeth newydd Prif Ddigwyddiadau Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o ddatblygu digwyddiadau'r byd yng Nghymru.

DIWEDD

Am wybodaeth pellach ewch i www.cerddcymru.com neu cysylltwch â Siân James, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau, Cyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1344 / 07812 801356 neu e-bostiwch sian.james@celfcymru.org.uk

28/09/2011

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees