Gwyneth Glyn

Perfformiad cyntaf prosiect cerddorol Indo-Gymreig

Perfformiad cyntaf prosiect cerddorol Indo-Gymreig

Caiff ffrwyth prosiect cydweithredol newydd gan Gerddorion o Gymru ac India, dan arweiniad y gantores a’r gyfansoddwraig werin Gymreig, Gwyneth Glyn, a’r cerddor Indiaidd Tauseef Akhtar, ei berfformio am y tro cyntaf ym Mumbai yr wythnos hon. Caiff ei berfformio eto wedyn mewn dwy ŵyl allweddol, sef Gŵyl Cerddoriaeth Anialdir yr Amarrass yn Delhi a’r IndiEarth XChange yn Chennai.

Cafodd yr artistiaid eu dethol gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Donal Wheelan o Hafod Mastering, sy’n gweithio gyda cherddorion yn India yn gyson, a gyda’r diwydiant ffilmiau yn Bollywood yn arbennig. Hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o brosiectau cyfnewid o dan y teitl "I Adra" sy’n cael eu trefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru gan adeiladu ar lwyddiant parhaus Cadwyn Creu India Cymru . Mae’r prosiect yn rhan o’r paratoadau ar gyfer WOMEX, sef sioe fawr cerddoriaeth y byd, yng Nghaerdydd yn 2013.

Y gair Hindi ‘yaatra’ a’r dywediad Cymraeg, ‘Does Unman yn debyg i Adref’, a ganodd yr artist Gwyneth Glyn, yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r darn, a bydd y prosiect yn sbarduno teithiau cerddorol a barddonol rhwng India a Chymru. Wrth leisio profiadau a diwylliannau’r ddwy genedl, bydd y cerddorion a’r beirdd yn dehongli eu profiadau a’u diwylliannau ei gilydd, gan greu safbwyntiau cyfoes a ffres.

Cyn yr ymweliad, dywedodd Gwyneth Glyn:

"Rwy’n teimlo’n ffodus dros ben i gael gweithio gyda cherddor mor ddawnus a theimladwy â Tauseef. Mae ei ddawn wrth anadlu bywyd newydd i hen farddoniaeth gyda’i lais yn syfrdanol, ac mae yna gysylltiad thematig naturiol rhwng canu ghazal a’n traddodiad gwerin ni yng Nghymru. Dyma’r tro cyntaf erioed i ganu ghazal gael ei gyfuno â thraddodiad cerddorol arall, ac rwy’n gyffrous ac yn llawn chwilfrydedd wrth edrych ymlaen at y cyfle hwn i archwilio dau draddodiad diwylliannol sydd mor debyg ond mor wahanol i’w gilydd mewn ffordd hollol unigryw."

Daeth Tauseef Akhtar i Gymru ym mis Medi 2012 i gychwyn ar y fenter gydweithredol gyntaf â’r cerddor a’r bardd Cymreig Gwyneth Glyn. Trwy asio’r gitâr a’r harmoniwm a barddoniaeth delynegol fydryddol gaeth traddodiad cerddorol Wrdw y Ghazal, â’r Hen Benillion gwerin Gymreig, creodd Tauseef a Gwyneth lais a sain gyfunol hollol newydd. Wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, mae’r pâr yn bwriadu creu cerddoriaeth wreiddiol ar sail penillion hynafol India a Chymru, seiniau’r delyn Gymreig - mewn cydweithrediad â’r delynores ddawnus Georgia Ruth Williams - a’r tabla a’r sitar Indiaidd.

Bydd y pâr perfformio’r darn am y tro cyntaf y penwythnos yma ym Mumbai, cyn mynd ymlaen i berfformio mewn gwyliau yn Delhi a Chennai.

Y label indie Indiaidd, Amarrass Records, sy’n trefnu Gŵyl flynyddol yr Anialdir yn Dehli. Mae’r ŵyl yn dathlu cerddoriaeth gyfoes sydd â’i gwreiddiau yn nhraddodiadau cerddorol amrywiol anialdiroedd y byd. Bydd Gwyneth Glyn a Tauseef Ahktar yn ymuno â nifer o gerddorion rhyngwladol mwyaf disglair y byd - a fydd yn cynnwys 50 o artistiaid, 12 o fandiau o bedwar cyfandir. Amcan yr Ŵyl newydd, IndiEarth XChange Festival yn Chennai yw creu llwyfan ar gyfer cyfnewid rhyngwladol a chydweithio rhwng artistiaid a phobl broffesiynol. Ei nod yw creu cydweithfa fyd-eang a fydd yn meithrin rhwydweithiau newydd er mwyn gosod sylfeini modelau cynaliadwy a fydd yn datblygu’r diwydiant a’i seilwaith.

Dywedodd Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Rydw i wrth fy modd fod y prosiect "I Adra" yn mynd i gael ei berfformio am y tro cyntaf yn India’r wythnos hon, ac rydyn ni eisoes yn edrych ymlaen at ei berfformiad cyntaf yng Nghymru yn 2013. Mae’r sain newydd unigryw y mae Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar yn ei chynhyrchu trwy asio barddoniaeth Wrdw a Chymraeg i gyfeiliant cerddoriaeth werin yn mynd i blesio cynulleidfaoedd yn y ddwy wlad a’r tu hwnt. Mae’r genre prydferth o ganu serch yn y dull Ghazal yn cynnig persbectif newydd ar hiraeth cerddoriaeth werin Gymreig. Gyda WOMEX yn dod i Gaerdydd ym mis Hydref 2013, mae cydweithredu rhyngwladol o safon fel "I Adra" yn arbennig o berthnasol, ac mae ganddo botensial aruthrol i gyflwyno cerddoriaeth Gymreig i gynulleidfaoedd newydd ym mhedwar ban y byd, ac i ddod â dimensiynau rhyngddiwylliant newydd i gelfyddydau’r ddwy wlad."

30/11/2012

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees