NDCW, Blaze

CYMRU YN CINARS - WALES AT CINARS

CYMRU YN CINARS - WALES AT CINARS

Y mis Tachwedd hwn, bydd, cynrychiolwyr o sefydliadau ac arddangoswyr celfyddydol yng Nghymru ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn anelu am Montréal, Québec i gymryd rhan yn arddangosfa a ffair farchnad CINARS; sefydliad dielw sydd â'i fryd ar hyrwyddo a chefnogi'r broses o allforio'r celfyddydau perfformio.

Nod CINARS yw:

  • Annog creadigaethau diwylliannol sy'n deillio o sector y celfyddydau perfformio
  • Hyrwyddo trafodaethau masnachol rhwng sefydliadau sy'n arbenigo mewn cynhyrchu a'r rhai sy'n arbenigo mewn cyflwyno sioe
  • Gwneud Montréal yn fangre fyd-eang o rwydweithio yn y celfyddydau perfformio

Bydd y digwyddiad yn cynnwys ffair farchnad lle bydd pobl fwyaf deinamig y celfyddydau perfformio yn cyfarfod â'i gilydd, yn cysylltu ac yn gwneud busnes gyda'r nod o feithrin cyfnewidfa ddiwylliannol ac economaidd lwyddiannus.

Mae CINARS yn croesawu cynrychiolwyr dros y byd i gyd i fynychu ac nid yn unig i fod yn rhan o'r farchnad ddyddiol brysur ond i weld perfformiadau sy'n cynnwys syrcas, dawns, comedi, acrobateg, theatr yn ogystal â chyngherddau cerddorol drwy eu partneriaeth gyda Mundial Montréal.

Mae Cymru'n falch o gael cwmni'r canlynol yn yr arddangosfa eleni: No Fit State Circus a gafodd eu dewis i gael sesiwn arddangos gydag ond 10 sesiwn ar gael yn y digwyddiad; Canolfan Mileniwm Cymru, Galeri, National Theatre Wales, Canolfan Chapter, Canolfan y Celfyddydau Taliesin.

Mae hwn yn gyfle i bob cwmni weld pa gyfleoedd allforio sydd ar gael, rhaglenni rhyngwladol ar gyfer eu lleoliad neu eu gŵyl, yn ogystal â chyfarfod â chysylltiadau allweddol i ddatblygu perthnasau tramor. Cliciwch fan hyn i gael gwybodaeth am y cwmnïau a fydd yn mynychu fel rhan o GYMRU YN CINARS - CYMRU AT CINARS 2014.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.cinars.org

14/11/2014

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees