Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Alvin Ailey American Dance Theater Yn Dychwelyd I Gaerdydd

Alvin Ailey American Dance Theater Yn Dychwelyd I Gaerdydd

Bydd Alvin Ailey American Dance Theater, un o gwmnïau dawns mwyaf poblogaidd y byd yn dychwelyd i’r DU am y tro cyntaf ers chwe blynedd i gyflwyno rhaglen wefreiddiol ac amrywiol o ddawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Fawrth 4 a nos Fercher 5 Hydref. Gan ddathlu ysbryd y natur ddynol drwy brofiad diwylliannol Affricanaidd-Americanaidd a'r traddodiad ddawns fodern Americanaidd, mae perfformiadau Ailey, o dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig Robert Battle, yn rhan o raglen Mis Hanes Pobl Dduon sy’n digwydd ledled Cymru ym mis Hydref.

Wedi’i sefydlu yn 1958, mae’r cwmni wedi’i gydnabod gan Gyngres yr UDA fel "Cennad Diwylliannol i’r Byd." Mewn bron i chwe degawd, mae artistiaid Ailey wedi perfformio i 25 miliwn o bobl mewn 71 gwlad ledled chwe chyfandir, ac yn parhau i wefreiddio cynulleidfaoedd a beirniaid ym mhedwar ban y byd.

Wrth drafod dychweliad y Cwmni i’r DU, dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig Robert Battle: "Rwy’n falch i barhau gydag etifeddiaeth Alvin Ailey American Dance Theater a darparu teithiau rhyngwladol, dyma fydd fy ymweliad cyntaf yn arwain dawnswyr hynod y Cwmni o amgylch y Deyrnas Unedig. Wedi’i gyflwyno gan Dance Consortium ar ôl iddyn nhw wneud yr un peth yn hynod o lwyddiannus chwe blynedd yn ôl, byddwn yn rhannu cronfa amrywiol o weithiau yn cynnwys nifer o berfformiadau cyntaf i’r DU. Rwy’n edrych ymlaen at gael cynulleidfaoedd hen a newydd yn profi’r perfformiadau twymgalon sydd wedi ysbrydoli pobl ym mhedwar ban y byd, a gwireddu cred Mr Ailey mai "o’r bobl y mae dawns yn deillio, a dylid ei dychwelyd yn ôl i’r bobl."

Dywedodd Pennaeth Rhaglennu Canolfan Mileniwm Cymru, Louise Miles-Crust: "Ar ôl 6 mlynedd i ffwrdd o’r DU, rwy’n edrych ymlaen at gael Alvin Ailey Dance Theater, un o gwmnïau dawns modern mwyaf cyffrous ac ysbrydoledig y byd yn perfformio yn y Ganolfan fel rhan o’i daith o’r DU. O’r British Dance Edition i’r Mariinsky Ballet a Matthew Bourne’s Sleeping Beauty, mae 2016 wedi bod yn flwyddyn ragorol ar gyfer dawns yn y Ganolfan, gan ddenu’r gorau mewn dawns genedlaethol a rhyngwladol ar draws ystod eang o genres i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Bydd Alvin Ailey, gyda’u harddull fodern ac atyniad helaeth i gynulleidfaoedd, yn dod â’r flwyddyn o ddawns yn y Ganolfan at ddiweddglo arbennig iawn."

Bydd y rhaglen yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn cynnwys perfformiadau cyntaf i’r DU gan ddau o goreograffwyr mwyaf nodedig y dydd ohoni: y twymgalon Exodus gan y coreograffydd hip-hop Rennie Harris; a thaith ysbrydol Four Corners gan Ronald K. Brown. Bydd Perfformiad Cyntaf y Cwmni i’r DU o’r deuawd hudolus After the Rain Pas de Deux gan Christopher Wheeldon, hefyd yn cael ei berfformio’n ystod y noson yng Nghaerdydd.

I gloi’r rhaglen bydd Revelations gan Alvin Ailey. Mae’r darn poblogaidd yma, y gwaith dawns sydd wedi’i weld mwyaf yn y byd, yn cael ei berfformio gan ddawnswyr digyffelyb Ailey. Agorodd Revelations am y tro cyntaf yn 1960 ac mae’n parhau i godi cynulleidfaoedd i’w traed.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees