Cloth_Cat_Animationpng

Cyfres wedi’i hanimeiddio ar gyfer China yn cael ei gwneud yng Nghymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Cyfres wedi’i hanimeiddio ar gyfer China yn cael ei gwneud yng Nghymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae Cloth Cat Animation Studio o Gaerdydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru wrthi’n cynhyrchu cyfres animeiddiedig fawr i’w darlledu yn China ar gyfer plant cyn oed ysgol.

Bydd prosiect cydweithredol Cloth Cat â Magic Mall – aelod o’r DaYe Transmedia Group o Beijing – yn cynnal hyd at 40 o swyddi dros y cyfnod cynhyrchu o 15 mis a chaiff y gyllideb gyfan o £3.2m ei gwario yng Nghymru, diolch i’r £225,000 o nawdd gan Lywodraeth Cymru a chredydau treth Animeiddio’r DU.

Dyma brosiect cydweithredol cyntaf Cloth Cat â China a’r gyfres gyntaf i Magic Mall, sy’n arbenigo mewn rhaglenni plant ac adloniant i’r teulu, ei chynhyrchu y tu allan i China.

Mae’r gwaith arni wedi dechrau eisoes yn stiwdio Cloth Cat yn GloWorks, canolfan Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol ym Mae Caerdydd a bydd y gwaith animeiddio’n dechrau’r mis hwn. Caiff y gyfres 52 pennod ei darlledu yn China ym mis Mehefin 2017 cyn ei dosbarthu trwy’r byd ar blatfformau darlledu ar y tir a digidol.

Meddai Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Mae penderfyniad Magic Mall i ddewis Cloth Cat i gynhyrchu’r gyfres newydd hon ar gyfer y farchnad yn China yn adrodd cyfrolau am eu harbenigedd, a bydd ei dosbarthu trwy’r byd yn hysbyseb ardderchog i Gymru fel lleoliad gwych ar gyfer sector animeiddio hynod gystadleuol.

"China sydd â’r farchnad gyfryngau sy’n tyfu gyflymaf yn y byd ac mae’r prosiect cydweithredol hwn yn cynnig cyfle ardderchog i Cloth Cat fentro i’r marchnadoedd Chineaidd ac Asiaidd cyfoethog iawn.

"Dyma newyddion rhagorol i Cloth Cat a gweddill y sector animeiddio yng Nghymru ac rwy’n hapus iawn bod help Llywodraeth Cymru wedi dod â phrosiect rhyngwladol mawr i Gymru a fydd yn gwario arian mawr yng Nghymru.

"Mae gwerthu deunydd i farchnadoedd rhyngwladol yn rhan bwysig o strategaeth y sector, fel y mae cefnogi busnesau cynhenid a’u helpu i dyfu. Mae’n dda gen i ddweud bod y prosiect hwn yn mynd â’r ddau faen i’r wal."

Meddai Jon Rennie, pennaeth Cloth Cat, cwmni animeiddio mwyaf Cymru: "Rydym yn falch iawn bod Magic Mall wedi’i dewis i fynd â Luo Bao Bei at gynulleidfaoedd newydd. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, rydym wedi ennill prosiect a fydd yn cryfhau sylfaen sgiliau diwydiant animeiddio Cymru yn ogystal ag yn rhoi cyfle i Cloth Cat feithrin perthynas â chwmni cyffrous o China."

Caiff y gyfres ei chynhyrchu gan Jon Rennie, Rheolwr Cyffredinol Magic Mall Grace Tian – creadwr y cymeriad poblogaidd Luo Bao Bei (LLB) – a’r cynhyrchydd gweithredol Alex Chien. Bydd David Ingham, awdur plant y mae galw mawr am ei dalentau, hefyd yn ymuno â’r cynhyrchiad fel Prif Awdur.

Mae’r gyfres yn seiliedig ar y cymeriad poblogaidd, Luo Bao Bei a grëwyd gan Magic Mall yn 2008. Nid yw’r cymeriad yn ddiarth i blant Beijing oherwydd ei rhan fel llefarydd y ddinas, eicon ymgyrchoedd diogelwch y ffyrdd a thestun rhaglenni allgymorth poblogaidd mewn ysgolion elfennol.

Bu Magic Mall yn chwilio am bartner rhyngwladol i roi awch Gorllewinol i’r gyfres heb golli ei chalon Chineaidd er mwyn iddi allu apelio at bob marchnad. Bydd poblogrwydd LLB a mewnbwn Cloth Cat yn sicrhau bod apêl y gyfres newydd yn fawr, gan gyfuno treftadaeth Chineaidd gydag ychydig o hiwmor a swyn Prydeinig.

05/12/2016

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees