Shanghai St David's Day Reception 2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

Dydd Llun, 20 Chwefror 2017

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru i ddatblygu dulliau newydd o fynd ati i sicrhau presenoldeb diwylliannol a chreadigol Cymru ar lwyfan ryngwladol. Mae hyn yn ategu'r nodau a bennwyd yn natganiad Ysgrifennydd y Cabinet ar ddiwylliant, 'Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng Nghymru'. 22 Chwef 2017

'Perthynas euraidd' â Tsieina yn sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn trefnu'r ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina yn rhan o Daith Fasnach Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith. Nod y daith yw hyrwyddo gwaith, partneriaethau a chyfleoedd dysgu newydd, a chyfnewid arddangosfeydd a pherfformiadau rhwng y ddwy wlad.

Ym mis Medi 2015, llofnododd Mrs Liu Yandong, Is-bennaeth Llywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina, a Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith, gytundeb i ymestyn cysylltiadau diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Wrth siarad cyn yr ymweliad, dywedodd Eluned Hâf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Rydyn ni wrth ein bodd bod dirprwyaeth ddiwylliannol mor gref yn cymryd rhan yn y daith fasnach i Tsieina. Dyma'r tro cyntaf i ni weld cymaint o alw o du sector y celfyddydau a diwylliant, ac rydyn ni'n falch o gael gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Prydain i gyfoethogi'r rhaglen yn ystod yr ymweliad."

"Mae Tsieina'n wlad o gyfleoedd, ac mae ganddi lawer i'w gynnig i'r celfyddydau a'r sector diwylliant yng Nghymru fel rhan o 'berthynas euraid' arbennig Prydain a Tsieina. Ym Mhrydain yn sgil Brexit, mae hi'n hanfodol bod sectorau celfyddydol a diwylliannol Cymru'n parhau i gofleidio cyfleoedd rhyngwladol er mwyn datblygu cysylltiadau, meithrin marchnadoedd newydd ar gyfer ein gwaith, a meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol a phartneriaethau creadigol.

Bydd y ddirprwyaeth yn ymweld â: Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Tsieina yn Shanghai; Cerddorfa Symffoni Shanghai; Ysgol Gerddoriaeth Shanghai; Academi Theatr Shanghai; Gŵyl Lên Shanghai; Grŵp Cyfryngau Shanghai; Canolfan Genedlaethol y Celfyddydau Perfformio yn Beijing; Llyfrgell Genedlaethol Tsieina; Bookworm; Canolfan y Celfyddydau Perfformio yn Tianqiao; Gŵyl Gelfyddydau Hong Kong; a Phrifysgol Tsieineaidd Hong Kong.

Mae cydweithredu diwylliannol eisoes yn digwydd rhwng Cymru a Tsieina. Mae gan Amgueddfa Cymru gysylltiadau ag Amgueddfa'r Tri Cheunant yn Chongqing ac Amgueddfa'r Brifddinas yn Beijing; mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru drefniadau partneriaeth â Llyfrgell Shanghai a Llyfrgell Chongqing; mae Cerddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ill dau wedi teithio yn Tsieina mewn blynyddoedd diweddar. Mae gan Addysg Uwch yng Nghymru gysylltiadau cydweithredol helaeth â Tsieina ac mae Cyfnewidfa Lên Cymru wedi hwyluso cyfieithiadau o nifer o gyhoeddiadau Cymraeg i'r Mandarin.

Dirprwyaeth Ddiwylliannol Taith Fasnach Llywodraeth Cymru:

Mr Michael Garvey, Cerddorfa Genedlaethol BBC Cymru

Ms Clare Williams, Hijinx

Ms Maggie James, Open Books

Ms Michelle Cawardine-Palmer, National Theatre Wales

Ms Julia Booker, Julia Booker Paintings

Mr Peryn Clement-Evans, Ensemble Cymru

Mr Wyn Mason, Theatr Genedlaethol Cymru

Ms Colette Ellis, Flying Viper Illustrations

Mr Peter Owen, Llywodraeth Cymru

Ms Eluned Hâf, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Ms Elen Roberts, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru


Bydd y daith fasnach yn cychwyn yn Shanghai cyn ymrannu'n ddau i ymweld â Beijing a Hong Kong.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees