Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd a sbarduno Erthygl 50

Refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd a sbarduno Erthygl 50

Fel yr â'r broses negodi yn ei blaen, bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i hybu buddion cyfnewid a chydweithio rhyngwladol i'r celfyddydau. Bydd symudedd artistiaid a hygyrchedd yn y dyfodol i rwydweithiau Ewrop o hyd yn rhan bwysig o weithio'n rhyngwladol. Byddwn hefyd am sicrhau y bydd lefelau priodol o fuddsoddi ariannol yn y dyfodol i alluogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol i ddatblygu marchnadoedd a phartneriaethau rhyngwladol gan gydnabod fod angen i artistiaid allu symud i mewn ac allan o Gymru neu dros ffiniau. Rydym o hyd yn ymroddedig i'n partneriaethau gyda Llywodraeth Cymru, The British Council a'n cydweithwyr yn Ewrop.

Rydym yn genedl ddatganoledig yn y Deyrnas Unedig ac etholaeth o senedd Ewrop a thrwy hynny y cawsom fuddion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol a ddaw yn sgil cael arian sylweddol gan Ewrop. Ers 20 mlynedd mae Cyngor Celfyddydau Cymru a'i hadran ryngwladol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn cymryd rhan mewn partneriaethau a chyfnewidfeydd diwylliannol ar lefel ryngwladol ac Ewropeaidd. Ni waeth pa drefniadau a sefydlir yn y dyfodol, rydym o'r farn y bydd cysylltiadau rhyngwladol yn parhau i fod o werth enfawr i gelfyddydau Cymru.

Felly rydym yn falch o groesawu ar 6 a 7 Ebrill ymgynulliad cyffredinol ‘On the Move’, sy’n rhwydwaith gwybodaeth am symudedd diwylliannol gyda rhagor na 35 aelod sy’n cynrychioli mwy nag ugain gwlad ledled Ewrop a’r tu hwnt. Ei genhadaeth yw annog a hwyluso symudedd a chydweithio ar draws ffiniau gan gyfrannu at adeiladu lle diwylliannol a bywiog ar y cyd yn Ewrop gyda chysylltiadau ar draws y byd. (gweler www.on-the-move.org)

Parhawn i ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi ein hartistiaid a'n sefydliadau celfyddydol arweiniol i wireddu eu huchelgais rhyngwladol drwy archwilio marchnadoedd newydd, meithrin rhagor o bartneriaethau a sicrhau y bydd Cymru o hyd yn genedl amrywiol sydd â meddwl a breichiau agored.

29/05/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees