Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Cymru, Korea a Campfire Social

Cymru, Korea a Campfire Social

Hon fydd yr arddangosfa doniau ryngwladol gyntaf i FOCUS Wales ei threfnu, a gwnaed hynny’n bosibl drwy’r Cynllun Cyfleoedd Rhyngwladol gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae’r cynllun yn cynnig cefnogaeth i artistiaid o Gymru i fynd ar deithiau rhyngwladol gyda’r bwriad o ddatblygu gwaith rhyngwladol tu allan i’r DU. Dywedodd gitarydd Campfire Social, Thom Hyndman:

"Mae hwn yn gyfle gwych i’r band. Mae Zandari Festa yn ddigwyddiad enfawr. Felly rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw, ac yn ddiolchgar iawn i FOCUS Wales am wireddu’r peth."

Bydd Campfire Social yn chwarae yn Zandari Festa ddydd Sul 1af Hydref , 21:30 (KST) yn Club Freebird.

Dywedodd cyd-sefydlydd FOCUS Wales, Andy Jones:

"Mae’n hynod gyffrous cael mynd a band Cymraeg i’w arddangos dan faner FOCUS Wales am y tro cyntaf. Byddwn ni’n gweithio gyda’n partneriaid Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a British Council Cymru i wneud popeth yn ein gallu i hyrwyddo cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg dramor. Mae’n rhan greiddiol o’n strategaeth ni ar gyfer y dyfodol. Byddwn ni’n cadw llygaid am fandiau i’w gwahodd hyn o li Gymru fis Mai."

Bydd FOCUS Wales 2018 yn digwydd yn Wrecsam rhwng y 10fed a’r 12fed o Fai.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees