Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Arwyddo cytundeb gyda chwmni celfyddydau perfformio o Tsieina

Arwyddo cytundeb gyda chwmni celfyddydau perfformio o Tsieina

Bydd y cwmni theatr Hijinx yn mynd ar daith i Tsieina

Wythnos diwethaf cyhoeddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) y bydd cwmni theatr Hijinx, un o gleientiaid portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru, yn llofnodi cytundeb ag AC Orange, sy’n un o gwmnïau celfyddydau perfformio mwyaf Tsieina. Mae’r cytundeb yn golygu y bydd y cynhyrchiad theatr cynhwysol arobryn 'Meet Fred' yn mynd ar daith i Tsieina ym mis Mai 2018 - hwn yw'r prosiect cydweithredol diweddaraf mewn partneriaeth ddiwylliannol a chelfyddydol sy’n datblygu rhwng Tsieina a Chymru.

Hijinx yn arwyddo gyda AC Orange

Cafodd y cytundeb ei lofnodi'n ffurfiol yn Uwchgynhadledd Pobl i Bobl y DU-Tsieina yn Nhŷ Lancaster ddydd Iau, 7 Rhagfyr 2017, ym mhresenoldeb Dr Liu Yandong, Dirprwy Bennaeth Llywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina, a Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant Llywodraeth Cymru. Mae'r cytundeb yn deillio'n uniongyrchol o Femorandwm Dealltwriaeth ddiwylliannol a wnaed rhwng Llywodraeth Cymru a Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Tsieina yn 2015.

Wrth siarad cyn y seremoni yn sesiwn lawn y dialog Pobl i Bobl, dywedodd y Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas:

"Mae'r cytundeb hwn yn brawf bod cytundeb cydweithredu diwylliannol Cymru a Tsieina'n dwyn manteision economaidd a diwylliannol sylweddol i'r ddwy wlad, ac mae'n deyrnged ddisglair i gwmni theatr Hijinx a'i waith arloesol.

"Mae'r Memorandwm Dealltwriaeth ar gyfnewid diwylliannol, a gymeradwywyd gydag Is-bennaeth Llywodraeth Tsieina, Dr Liu Yandong yn 2015, wedi hwyluso datblygiad perthnasau newydd rhwng y sectorau diwylliannol, creadigol ac addysg uwch yn y ddwy genedl ac wedi cryfhau’r perthnasau hyn, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at fis o weithgareddau i dynnu sylw at y cysylltiadau hyn yn Chwefror a Mawrth. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnwys yr Ŵyl Tsieina-Cymru newydd ym Mangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a thaith ddiwylliannol o Gymru i Tsieina ym mis Mawrth, y drydedd daith fasnach o'i math mewn blwyddyn."

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees