Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y Ci yn ddechrau cyfnod newydd i Gymru - cydweithio diwylliannol â Tsieina

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y Ci yn ddechrau cyfnod newydd i Gymru - cydweithio diwylliannol â Tsieina

Cyhoeddiadau pellach am gyd-gynhyrchu a chydweithio diwylliannol rhwng Cymru a Tsieina

15 Chwefror 2018

I ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn 2018, mae tîm rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC), yn cydweithio'n agos â'i glient ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru, Pontio, ar yr Ŵyl Cymru-Tsieina gyntaf erioed ym Mangor.

Mae'r gweithgareddau'n rhan o raglen ehangach gyda Llywodraeth Cymru o dan ei chytundeb diwylliannol gyda Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Gweriniaeth Pobl Tsieina. Bydd gweithdy CRhC ar gyfer y celfyddydau a’r diwylliannau creadigol ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar y cyfleoedd a'r sialensiau y mae gweithio yn Tsieina yn eu cynnig. Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf yn y Tramshed yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2017, a gallwch weld ffrwyth llafur y diwrnod ar dudalen Facebook CRhC.

Dywedodd Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Mae Blwyddyn Newydd y Ci yn ddechrau cyfnod newydd cyffrous o gydweithio diwylliannol a chreadigol rhwng Tsieina a Chymru. Rwy'n arbennig o gyffrous am yr ŵyl Cymru-Tsieina gyntaf erioed ym Mhontio. Mae'n addo bod yn achlysur blaenllaw yng nghalendr Cymru, gan ddathlu'r diddordeb cynyddol a welwn mewn diwylliant Tsieineaidd yn y wlad yma. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn cael gweithio gyda Phrifysgol Bangor, sydd â chysylltiadau hir â Tsieina.

"Mae'n anrhydedd mawr i ni y bydd Mr Xiang Xiaowei, Gweinidog-Gynghorydd Diwylliant Llysgenhadaeth Gweriniaeth Pobl Tsieina yn y Deyrnas Unedig, yn cymryd rhan yn yr achlysur ar y diwrnod yma sydd mor bwysig yng nghalendr Tsiena ac, yn wir, calendr y byd, ac rydyn ni'n ddiolchgar dros ben iddo."

Yn y gweithdy, bydd Rheolwr Gyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Creadigol Cwmni Da, Dylan Huws, yn siarad am gytundeb cyd-gynhyrchu newydd y cwmni â'r Darlledwyr Tsieineaidd LIC, sef y cwmni sy'n mewnforio’r nifer fwyaf o raglenni dogfen i Tsieina. Bydd y gyfres o dair rhaglen awr o hyd, 'Tide' yn edrych ar ddylanwad y llanw ar ardaloedd a chymunedau arfordirol. Sky Vision fydd yn dosbarthu'r gyfres. Bydd Prif Weithredwr LIC, Leland Ling yn ymweld â Chymru ym mis Mawrth. Mae Cwmni Da yn cyd-gynhyrchu’r gyfres tair rhaglen gyda Mac TV o'r Alban, TG4, BBC ALBA a BBC Gogledd Iwerddon.

Dywedodd Dylan Huws:

"Mae Cwmni Da a Mac TV yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael gweithio gyda'r holl bartneriaid. Mae 'Tide' wedi tanio ein dychymyg ni i gyd, ac mae gan y gyfres botensial aruthrol. Rydyn ni'n hynod o frwd i gychwyn arni!"

Ymhlith y llefarwyr eraill bydd Peter Owen, Pennaeth Polisi'r Celfyddydau, Llywodraeth Cymru; Dr Haili Ma, Uwch Ddarlithydd Tsieinëeg a Deon y Beijing Normal - Coleg Tsieineaidd Caerdydd, Prifysgol Caerdydd; Stewart Ferguson, Cyfarwyddwr Ymchwil, Cyngor Busnes Tsieina-Prydain; a Bob Jones o Classic FM a China Radio International. Yn ogystal, bydd Cyfarwyddwraig Artistig Pontio, Elen ap Robert yn rhannu ei gweledigaeth ar gyfer yr ŵyl.

Zining Wang a Gareth Bonello

Diweddariadau am brosiectau

Mae'r Memorandwm Dealltwriaeth Diwylliannol rhwng Tsieina a Chymru yn gweithredu'n ymarferol "i gynyddu'r cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a Tsieina".

Bydd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ehangu a dwysáu perthnasau, meithrin cysylltiadau rhwng y DU a Tsieina, ehangu cysylltiadau yng Nghymru a datblygu’r capasiti yng Nghymru i feithrin cysylltiadau â Tsieina trwy gyfnewid sgiliau. Mae gweithgareddau diwylliannol rhwng Tsieina a Chymru'n rhan o weithgareddau DU-Tsieina, ac maent yn darparu cyd-destun a chefnogaeth ar gyfer cysylltiadau economaidd a thrafodaethau masnachol.

Yng ngwanwyn 2018, cynhelir mis o weithgareddau i ddathlu'r cysylltiadau diwylliannol a'r egni creadigol rhwng Tsieina a Chymru.

Gŵyl Tsieina Cymru - Pontio, Bangor 16-18 Chwefror 2018

Mae rhaglen gyffrous o sgyrsiau celfyddydol a diwylliannol ar y gweill ar gyfer yr Ŵyl Tsieina-Cymru gyntaf erioed ym Mhontio, Bangor i ddathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y Ci. Bydd Gweinidog-Gynghorydd Llysgenhadaeth Gweriniaeth Pobl Tsieina yn y Deyrnas Unedig, Mr Xiang Xiaowei, yn agor gweithdy'r Celfyddydau a'r Diwydiannau Creadigol. Bydd y trafodaethau'n troi o gylch cyfleoedd i ehangu gwaith artistig a chreadigol Cymru yn Tsieina. Ymysg y siaradwyr bydd Dylan Huws, a fydd yn trafod cytundeb cyd-gynhyrchu Cwmni Da.

The Gentle Good a'r cerddor Tsieineaidd, Zining Wang, fydd perfformwyr cyntaf yr ŵyl. Syniad Elen ap Robert o Bontio, a'r cynhyrchydd a'r perfformiwr Steffan Donnelly oedd yr Ŵyl. Caiff y perfformiad cyntaf o gynhyrchiad Invertigo Theatre o ‘Burglars and Boy’ o waith Hao Jingfang ei lwyfannu nos Sadwrn 17 Chwefror, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Ymhlith y gweithgareddau eraill bydd darlleniad gan Francesca Rhydderch o'i nofel arobryn, The Rice Paper Diaries, (Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru 2014) ynghyd â'r darlithydd a'r cyfieithydd Dr Yan Ying, y cyhoeddwyd ei drosiad Mandarin o'r llyfr gan Gyhoeddwyr a Chyfieithwyr Shanghai yn Tsieina.

Taith ddiwylliant a masnach, opera a phêl droed i Tsieina 10-17 Mawrth 2018.

Ym mis Mawrth 2018, bydd yr ail ddirprwyaeth ddiwylliannol yn ymuno â Thaith Fasnach Llywodraeth Cymru i Shaghai a Hong Kong i gyd-daro â pherfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru yng Ngŵyl Hong Kong. Bydd tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru'n chwarae yng nghwpan Tsieina'n ddiweddarach yr wythnos honno.

Yn dilyn llwyddiant y daith fasnach a diwylliant gyntaf i Tsieina yn 2017, mae'r artistiaid a'r cwmnïau o Gymru sy'n buddsoddi yn y daith i Tsieina eleni yn cynnwys : 4PI; Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru; Ballet Cymru; Bombastic Dance; yr artist gwydr lliw Christine Bird-Jones; y cynhyrchydd dawns creadigol Coreo Cymru; cwmni teledu Cwmni Da; yr artist Julia Brooker; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Open Books; Volcano Theatre; Opera Cenedlaethol Cymru; a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Bydd yr artistiaid perfformio Up and Over It yn ymddangos yn Shanghai yr un pryd â'r daith fasnach hefyd.

Bydd dros 20 o gwmnïau o bob math o sectorau yng Nghymru’n cymryd rhan yn y daith fasnach.

Tsieina v Cymru, Cwpan Tsieina, Nanning 22-26 Mawrth 2018

Bydd tîm pêl-droed Cymru’n chwarae eu gêm gyntaf dan adain eu rheolwr newydd, Ryan Giggs, yn erbyn Tsieina yn Nanning. Disgwylir i dîm Cymru gynnwys rhai o gewri'r gêm fel Gareth Bale, Aaron Ramsey ac Ashley Williams.

Disgwylir i’r tîm, sy'n llysgenhadon penigamp i Gymru ar y cae a'r tu hwnt, ddenu cefnogwyr yn llu - y grŵp mwyaf o Gymry erioed i gyrraedd Tsieina'r un pryd. Enillodd cefnogwyr Cymry enw da am ganu’n well nag unrhyw gefnogwyr eraill ym Mhencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc yn 2016, a does dim amheuaeth y bydd cefnogwyr Cymry'n canu nerth eu pennau eto yn ystod Cwpan Tsieina.

Llwyddiannau Tsieina - Cymru yn sector y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol:

· Ers llofnodi’r cytundeb cyd-gynhyrchu yn Pobl i Bobl yn Shanghai yn Rhagfyr 2016, mae cyfres animeiddio Cloth Cat Animation (Cymru) a Magic Mall (Beijing), Luo Boa Bei wedi cael ei rhyddhau yn Tsieina a denodd 50 miliwn golwg yn ystod y pythefnos cyntaf. Mae hyn wedi creu gwaith ar gyfer 45 o bobl yng Nghaerdydd. 9 Story yw dosbarthwyr rhyngwladol y gyfres a lansiwyd yn MIPCOM gan ddenu diddordeb mawr gan ddarlledwyr.

· Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn mynd â'i gynhyrchiad o Pelléas and Mélisande, a gyfarwyddwyd gan David Pountney yn wreiddiol ac a ddenodd adolygiadau penigamp, i Ŵyl Gelfyddydau Hong Kong, i nodi canmlwyddiant marwolaeth y cyfansoddwr Debussy. Llwyfannir y perfformiadau ar 15 ac 17 Mawrth dan arweiniad cyn-Gyfarwyddwr Cerddorol y WNO, Lothar Koenigs. Bydd y cynhyrchiad yn cynnwys sawl aelod o gast y WNO a berfformiodd y darn yn 2015, gan gynnwys Jacques Imbrailo (Pelléas), Jurgita Adamonyté (Mélisande), Christopher Purves (Golaud), Leah-Marian Jones (Geneviève) a Rebecca Bottone (Yniold). Bydd Alfred Reiter yn ymuno â'r cast hefyd, yn canu rhan Arkel. I gydategu'r perfformiadau, bydd WNO yn mynd â Chyngerdd i Deuluoedd a Diwrnod Antur i Deuluoedd i Ŵyl Gelfyddydau Hong Kong ar 16 ac 17 Mawrth, gyda’r chyflwynydd carismataidd Tom Redmond o BBC Radio 3.

· Ar 13 Mawrth 2018 caiff cytundeb newydd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Shanghai ei lofnodi yn Shanghai yn rhan o'u Memorandwm Dealltwriaeth hirsefydlog. Cychwynnodd y berthynas rhwng y llyfrgelloedd ym 1989 pan gatalogiodd Mr Wu Jianzhong, a ddaeth yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Llyfrgell Shanghai yn ddiweddarach, gasgliad ysgolheigaidd helaeth a thrawiadol Hawkes yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhan o'i hyfforddiant wrth astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd y cytundeb diweddaraf rhwng y ddwy lyfrgell eiconaidd yn cynnwys y rhaglen Ffenestri ar Shanghai.

· Mae Hijinx Theatre, un o gleientiaid portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi llofnodi cytundeb gydag AC Orange, sef un o gwmnïau celfyddydau perfformio mwyaf Tsieina. Bydd y cytundeb yn gweld y cwmni'n mynd â'r cynhyrchiad theatr cynhwysol arobryn Meet Fred ar daith yn Tsieina yn 2018 a chytundeb i ddatblygu rhagor ar eu gwaith ar y cyd. Llofnodwyd y cytundeb yn ffurfiol yn Uwchgynhadledd Pobl i Bobl y DU-Tsieina yn Nhŷ Lancastr yn Rhagfyr 2017.

· Ym mis Chwefror, cadarnhaodd Cerddorfa Genedlaethol BBC Cymru y byddant yn mynd ar daith i 3 dinas yn Tsieina yn Rhagfyr 2018. Yn erbyn cefndir ymweliad diweddar Prif Weinidog Prydain, Teresa May â Tsieina, mae hi'n eithriadol o gyffrous y bydd Prif Arweinydd Gwadd Tsieineaidd BBC NOW, Xian Zhang yn rhan o’r ymgyrch ‘Menywod Ysbrydoledig ym myd y Celfyddydau’, sef y rhaglen flwyddyn o hyd gan Gyngor Prydain i ddangos gwaith artistiaid benywaidd a chreu cyfleoedd newydd am hyfforddiant i arweinwyr, rhwydweithio proffesiynol a mentora.

· Mae'r cwmni darlledu Cymraeg cenedlaethol S4C a'r cwmni annibynnol o'r gogledd, Cwmni Da yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd trwy gyhoeddi cytundeb cyd-gynhyrchu newydd â chwmni darlledu LIC China ynghyd â Mac TV o'r Alban, TG4, BBC ALBA a BBC Gogledd Iwerddon. Bydd y gyfres o dair rhaglen awr o hyd, 'Tide' yn edrych ar ddylanwad y llanw ar ardaloedd a chymunedau arfordirol. Caiff y gyfres ei lansio yn MIPCOM yn Cannes, a'i dosbarthu gan Sky Vision. LIC China yw'r cwmni cyfryngau mwyaf mewn perchnogaeth breifat yn Tsieina, a’r cwmni yw mewnforwyr mwyaf rhaglenni dogfen i Tsieina. Mae LIC China yn darlledu rhaglenni ar ei adegau darlledu ei hun yn Tsieina, ac yn gwerthu cyfran i ddarlledwyr Tsieineaidd eraill

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees