Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Agor cam cyntaf galwadau Cymru Yn Fenis 2019

Agor cam cyntaf galwadau Cymru Yn Fenis 2019

Dyddiad cau at gyfer mynegiadau o ddiddordeb: hanner dydd 5 Mawrth 2018

Ers 2003 mae gan Gymru bresenoldeb ym Miennale Fenis* gan ennill enw da o fod yn ddigwyddiad o bwys yno. Arddangosfa 2019 fydd y nawfed.

Bydd Cymru yn Fenis yn parhau i esblygu a diwallu'r her a chyfle Biennale Fenis sy’n ehangu o hyd ac o hyd. Adeiladwn ar ein presenoldeb a’n henw da yno. Hoffem ystyried yr hyn y gallai cyflwyniad Cymru fod yn 2019 yng nghyd-destun ymarfer cyfredol, cysylltiadau, profiad ac uchelgais y celfyddydau gweledol yng Nghymru. Rhaid cofio hefyd ymateb Cymru i'r Biennale yn y blynyddoedd diwethaf a’r bri rhyngwladol sydd ar y digwyddiad.

Egyr y broses ddewis ar gyfer Cymru yn Fenis 2019 gyda galwad am fynegiadau o ddiddordeb gan ganolbwyntio ar ddewis yr artist. Mae hyn yn dilyn y broses a sefydlwyd ar gyfer cyflwyniad 2017 gan estyn yr alwad i groesawu ymatebion o Gymru a’r tu hwnt. Ei nod yw parhau â’r safon a hynt ein cyflwyniad yno.

Tynnir rhestr fer o fynegiadau o ddiddordeb gan Banel Dethol Cymru yn Fenis. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynnig prosiect i amlinellu’r prosiect creadigol arfaethedig, nodi’r tîm a’i darpara a thystiolaeth am sut y mae'n bodloni nodau datblygiadol ein meini prawf dewis.

* Dibynna pob cyflwyniad yn y digwyddiad cyfochrog yno ar ymgeisio i’r Biennale a chael ei chymeradwyaeth.

Dyddiadau Biennale Fenis fydd 11 Mai-24 Tachwedd 2019; rhagolwg y wasg fydd 8, 9 ac 10 Mai; agor i'r cyhoedd ddydd Sadwrn11 Mai.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees