Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Nodyn briffio ar Brexit

Nodyn briffio ar Brexit

Fel y dywed y nodyn briffio:

"Efallai nad ydych yn meddwl bod Brexit yn berthnasol i chi.

Fodd bynnag, os ydych chi’n…

• teithio, trafeilio neu weithio’n rhyngwladol
• cydweithio neu gyd-gynhyrchu gyda phartneriaid Ewropeaidd
• gwerthu nwyddau a gwasanaethau dramor
• mewnforio nwyddau a gwasanaethau i Gymru
• cyflogi neu roi gwaith ar gontract i ddinasyddion yr UE
• cael eich effeithio gan reoliadau rhyngwladol
• cynllunio i ddatblygu perthnasau rhyngwladol

… yna bydd materion ymarferol pwysig i chi eu hystyried."


Mae’r nodyn briffio yn llawn i’w weld yma


Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees