Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17
Gwyl Cymru-Tsieina

Cylchlythyr Cymru-Tsieina Rhagfyr 2017

19/12/2017

Dyma ychydig o ddiweddariadau gan grŵp Cymru-Tsieina i orffen y flwyddyn ac edrych ymlaen at 2018.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Arwyddo cytundeb gyda chwmni celfyddydau perfformio o Tsieina

11/12/2017

Wythnos diwethaf cyhoeddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) y bydd cwmni theatr Hijinx, un o gleientiaid portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru, yn llofnodi cytundeb ag AC Orange, sy’n un o gwmnïau celfyddydau perfformio mwyaf Tsieina.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Taro Bargen i fynd â "Meet Fred" i Tsieina

07/12/2017

Cwmni Theatr Cymreig Hijinx yn llofnodi cytundeb i fynd â’i fodel theatr cynhwysol i Tsieina

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cyhoeddi mai Cymru yw partner cenedlaethol Ffair Werin Lloegr 2018

23/10/2017

Cyhoeddwyd heddiw mai Cymru yw partner cenedlaethol Ffair Werin Lloegr 2018.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Y Diweddaraf i Randdeiliaid Cymru-Tsieina – cael gwybod am genadaethau masnachol a diwylliannol i Dsieina ac o Dsieina

16/10/2017

Y Diweddaraf i Randdeiliaid Cymru-Tsieina – cael gwybod am genadaethau masnachol a diwylliannol i Dsieina ac o Dsieina

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Mentergarwch Creadigol - Cynhadledd Ryngwladol yng Nghaerdydd

13/10/2017

Cynhadledd ryngwladol ar Fentergarwch Creadigol yn cael ei chynnal yng Nghymru fel rhan o'r fenter Ewropeaidd 'Creative Tracks'

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru, Korea a Campfire Social

21/09/2017

Bydd FOCUS Wales, gŵyl sy’n rhoi llwyfan i ddiwydiant cerddoriaeth Cymru bob mis Mai, yn codi’i phac wythnos nesaf i ddangos doniau’r band Campfire Social yng ngŵyl Zandari Festa yn Seoul, De Korea.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru yn An Oriant 2017 - Dathliad o Ddiwylliant Cymru yng Ngŵyl Fwyaf Ffrainc

04/08/2017

Bydd criw o berfformwyr o Gymru yn hwylio draw i ddinas An Oriant ('Lorient') yn Llydaw ddechrau Awst ar gyfer Gŵyl Ryng-geltaidd An Oriant (4–13 Awst), i ddangos doniau Cymru a'i diwylliant unigryw a dathlu'r cysylltiadau cryfion sy'n bodoli o hyd rhwng Cymru a'n cefndryd Celtaidd yno.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Eluned Haf yn CULT: Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop

26/06/2017

Gwyliwch fideo o gyflwyniad Eluned Haf o flaen Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop.

 Help Musicians

Cynorthwyo Cerddorion Prydain

23/06/2017

Mae Cynorthwyo Cerddorion Prydain sy’n elusen annibynnol o bwys wedi cyhoeddi’n ddiweddar ddwy fenter fawr i greu diwydiant cerddoriaeth sy’n deg, cynhwysol a chyfartal.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees