Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd a sbarduno Erthygl 50

29/03/2017

Ar 29 Mawrth 2017, sbardunodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Erthygl 50 sy'n cychwyn y broses o ddiddymu aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

China Visit Feb 2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

20/02/2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

DROP - Jo Fong Pauline Buenard France

Sefydliadau celfyddydau Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth ddymunol iawn oddi wrth Gomisiwn Ewrop

16/02/2017

Mae dau brosiect celf sydd wedi eu hariannu gan yr UE a arweiniwyd gan sefydliadau celfyddydau Caerdydd wedi ennill statws ‘stori lwyddiant’ gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Arts organisations win funding to take Welsh culture to India

Sefydliadau celfyddydol yn mynd â diwylliant Cymru i India

08/02/2017

Bydd un ar ddeg o brosiectau celfyddydol o Gymru yn mynd â diwylliant Cymru draw i India fel rhan o dymor diwylliannol UK-India 2017 Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau o’r proffesiynau creadigol o Gymru ac India yn teithio i wledydd ei gilydd i gydweithio, ac i ddatblygu, cynhyrchu a pherfformio gwaith newydd.

Arad Goch

Tom Lycos o Zeal Theatre Awstralia yn Arad Goch.

09/01/2017

Yn 2014, fe wnaeth cwmni Zeal Theatre o Awstralia deithio i Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Agor Drysau.

NoFitState_Bianco_RichardDavenport

30ain Blwyddyn Enfawr NoFit State

06/01/2017

Mae cwmni syrcas NoFit State yn edrych nol ar flwyddyn anhygoel oedd yn llawn cyfleoedd newydd, cyffrous a syfrdanol.

Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch yn teithio yn Ffrainc a Chatalwnia

05/01/2017

Mae gan Gwmni Theatr Arad Goch brofiad hir o weithgareddau rhyngwladol gan gynnwys dros ugain mlynedd o deithiau i berfformio mewn sawl gwlad a chyfandir, a’r wyl Agor Drysau-Opening Doors Wales International Festival of Performing Arts for Young People a gynhelir gan y cwmni.

Welsh Delegates at P2P Shanghai December 2016

Diwydiannau creadigol a’r Celfyddydau yng Nghymru yn bynciau trafod mewn fforwm arloeswyr creadigol yn Tsieina.

07/12/2016

Mae’r celfyddydau, diwylliant a'r diwydiannau creadigol wedi bod wrth wraidd trafodaethau yn Shanghai yr wythnos hon fel rhan o fenter ‘Sgwrs rhwng Pobl y DU-Tsieina’.

Cloth_Cat_Animation_Magic_Mall.png

Cyfres wedi’i hanimeiddio ar gyfer China yn cael ei gwneud yng Nghymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru

05/12/2016

Mae Cloth Cat Animation Studio o Gaerdydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru wrthi’n cynhyrchu cyfres animeiddiedig fawr i’w darlledu yn China ar gyfer plant cyn oed ysgol.

ESTRONS_SXSW2017

Cefnogi cerddorion o Gymru drwy'r Gronfa Cyfleoedd Arddangos Rhyngwladol

24/10/2016

Bydd partneriaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2017 yn fodd i gefnogi artistiaid o Gymru a Lloegr i fynd i SXSW 2017 Heddiw (24 Hydref 2016) y cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth, prif ariannwr elusennol Prydain i ddatblygu talent a cherddoriaeth newydd ar draws yr holl fathau o gerddoriaeth, fod Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn mynd yn bartner newydd i'r Gronfa Cyfleoedd Arddangos Rhyngwladol am beilot yn 2017.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees