Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymgynghoriad Strategaeth Rynglwadol Drafft i Gymru

22/08/2019

Yn dilyn cyfnod o ymgynghoriaeth yn gynharach y flwyddyn hon, mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad eu Strategaeth Rynglwadol Drafft i Gymru.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn mynd yn rhyngwladol

31/05/2019

Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn mynd yn rhyngwladol

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Sin Gerddoriaeth Gymraeg - platfform cyntaf Prydain i’r canwr chwyldroadol Jeremy Dutcher

05/04/2019

Bydd Neuadd Ogwen, Bethesda, yn llwyfan i’r perfformiad cyntaf yn y DU gan ganwr ifanc sydd wedi cael clod mawr, Jeremy Dutcher, a enillodd Wobr Polaris o fri Canada yn 2018 a gwobr Albwm Brodorol y flwyddyn y Juno Awards fis diwethaf.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Strategaeth Ryngwladol newydd

17/01/2019

Heddiw, cyhoeddwyd Strategaeth Ryngwladol newydd gan Gyngor y Celfyddydau. Mae’r cynllun pum mlynedd yn pwysleisio fod cysylltu pobl a chymunedau Cymru gyda gweddill y byd cyn bwysiced ac erioed.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Nodyn briffio ar Brexit

08/01/2019

Fel y dywed y nodyn briffio: "Efallai nad ydych yn meddwl bod Brexit yn berthnasol i chi.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymweliad Marchnad Allforio Llywodraeth Cymru i Tsieina a Hong Kong

09/11/2018

Mae Llywodraeth Cymru bellach yn recriwtio ar gyfer eu hymweliad marchnad allforio i Shanghai a Hong Kong, 2-8 Mawrth 2019.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Goruchwylio Arbennig 2019

07/11/2018

Goruchwylio Arbennig 2019 – ceisiadau ar agor Cyfle Datblygu Rhyngwladol i Artistiaid a Churaduron Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau gweledol?

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymchwiliad byr i oblygiadau Brexit ar gyfer meysydd o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

15/10/2018

Ymchwiliad byr i oblygiadau Brexit ar gyfer meysydd o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Bwrsariaethau IETM

26/07/2018

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynnig cymorth ar gyfer sefydliadau celfyddydol, cwmnïau cynhyrchu ac ymarferwyr unigol a leolir yng Nghymru sy'n gweithio yng nghyd-destun y celfyddydau perfformio i fynychu Is-gyfarfod IETM yn Llandudno (13 – 16 Medi 2018) ac un cyfarfod IETM arall yn 2018 neu 2019.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Tanzmesse 2018

14/06/2018

Rydym yn cynnig tair bwrsariaeth i ymarferwyr neu gynhyrchwyr dawns unigol yng Nghymru, sydd ar gamau cynnar o ran datblygu gwaith rhyngwladol, fynd i Tanzmesse 2018.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees