Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15
China Visit Feb 2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

20/02/2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

DROP - Jo Fong Pauline Buenard France

Sefydliadau celfyddydau Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth ddymunol iawn oddi wrth Gomisiwn Ewrop

16/02/2017

Mae dau brosiect celf sydd wedi eu hariannu gan yr UE a arweiniwyd gan sefydliadau celfyddydau Caerdydd wedi ennill statws ‘stori lwyddiant’ gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Arts organisations win funding to take Welsh culture to India

Sefydliadau celfyddydol yn mynd â diwylliant Cymru i India

08/02/2017

Bydd un ar ddeg o brosiectau celfyddydol o Gymru yn mynd â diwylliant Cymru draw i India fel rhan o dymor diwylliannol UK-India 2017 Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau o’r proffesiynau creadigol o Gymru ac India yn teithio i wledydd ei gilydd i gydweithio, ac i ddatblygu, cynhyrchu a pherfformio gwaith newydd.

Arad Goch

Tom Lycos o Zeal Theatre Awstralia yn Arad Goch.

09/01/2017

Yn 2014, fe wnaeth cwmni Zeal Theatre o Awstralia deithio i Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Agor Drysau.

NoFitState_Bianco_RichardDavenport

30ain Blwyddyn Enfawr NoFit State

06/01/2017

Mae cwmni syrcas NoFit State yn edrych nol ar flwyddyn anhygoel oedd yn llawn cyfleoedd newydd, cyffrous a syfrdanol.

Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch yn teithio yn Ffrainc a Chatalwnia

05/01/2017

Mae gan Gwmni Theatr Arad Goch brofiad hir o weithgareddau rhyngwladol gan gynnwys dros ugain mlynedd o deithiau i berfformio mewn sawl gwlad a chyfandir, a’r wyl Agor Drysau-Opening Doors Wales International Festival of Performing Arts for Young People a gynhelir gan y cwmni.

Welsh Delegates at P2P Shanghai December 2016

Diwydiannau creadigol a’r Celfyddydau yng Nghymru yn bynciau trafod mewn fforwm arloeswyr creadigol yn Tsieina.

07/12/2016

Mae’r celfyddydau, diwylliant a'r diwydiannau creadigol wedi bod wrth wraidd trafodaethau yn Shanghai yr wythnos hon fel rhan o fenter ‘Sgwrs rhwng Pobl y DU-Tsieina’.

Cloth_Cat_Animation_Magic_Mall.png

Cyfres wedi’i hanimeiddio ar gyfer China yn cael ei gwneud yng Nghymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru

05/12/2016

Mae Cloth Cat Animation Studio o Gaerdydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru wrthi’n cynhyrchu cyfres animeiddiedig fawr i’w darlledu yn China ar gyfer plant cyn oed ysgol.

ESTRONS_SXSW2017

Cefnogi cerddorion o Gymru drwy'r Gronfa Cyfleoedd Arddangos Rhyngwladol

24/10/2016

Bydd partneriaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2017 yn fodd i gefnogi artistiaid o Gymru a Lloegr i fynd i SXSW 2017 Heddiw (24 Hydref 2016) y cyhoedda Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth, prif ariannwr elusennol Prydain i ddatblygu talent a cherddoriaeth newydd ar draws yr holl fathau o gerddoriaeth, fod Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn mynd yn bartner newydd i'r Gronfa Cyfleoedd Arddangos Rhyngwladol am beilot yn 2017.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Canlyniadau’r arolwg i’r celfyddydau yng Nghymru a'r effaith bosibl o ganlyniad i adael yr UE

12/10/2016

Cynhaliwyd refferendwm yr UE yn y DU ar 23 Mehefin 2016, gan arwain at 52% yn pleidleisio o blaid gadael yr UE.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees