Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16
WAI, Elfen

Swydd Breswyl Diwydiannau Celfyddydol a Diwylliannol Tsieina-Cymru

25/05/2017

Cyhoeddwyd cyfle am swydd breswyl gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd BA ‘Rhaglen Radd Ddeuol Tsieineaidd’, a'r rhaglen Ymchwil a gradd MA newydd ‘Diwylliant a Chreadigrwydd Byd-eang’.

 Parthian:The Valley, The City, The Village

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref: Dod â Chymru ac India ynghyd drwy lenyddiaeth

22/05/2017

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref: Dod â Chymru ac India ynghyd drwy lenyddiaeth

Hijinx

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

16/05/2017

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

James Richards and Steve Reinke, What weakens the flesh is the flesh itself (installation view), digital video with sound, 2017. Copyright: James Richards and Steve Reinke; courtesy Wales in Venice. Photo Jamie Woodley

Cymru Yn Fenis: James Richards

09/05/2017

Cymru Yn Fenis: James Richards

Third International Dylan Thomas Day Celebrates with Worldwide Events

Digwyddiadau Byd-eang i Ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

09/05/2017

Ar 14 Mai eleni fe gynhelir dathliadau Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ledled y DU ac yn rhyngwladol gyda digwyddiadau yn yr Eidal, Awstralia, Sweden, Patagonia, Portiwgal, Iwerddon ac yn yr Unol Daleithiau.

Two Young Artists from Cwmbran and South Africa Breaking New Ground with Arad Goch

Dau artist ifanc o Gwmbrân a De Affrica yn torri tir newydd gydag Arad Goch

27/04/2017

Roedd yna fwrlwm a chyffro yng Nghanolfan Arad Goch o fid Mawrth i gychwyn mis Ebrill, wrth i ddau artist ifanc, Chris Harris a Eliot Moleba weithio ar brosiect theatr cyffrous yn seiliedig ar fewnfudo a hil.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd a sbarduno Erthygl 50

29/03/2017

Ar 29 Mawrth 2017, sbardunodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Erthygl 50 sy'n cychwyn y broses o ddiddymu aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

China Visit Feb 2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

20/02/2017

'Perthynas euraidd' Prydain a Tsieina'n sbarduno cydweithredu celfyddydol newydd yng Nghymru.

DROP - Jo Fong Pauline Buenard France

Sefydliadau celfyddydau Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth ddymunol iawn oddi wrth Gomisiwn Ewrop

16/02/2017

Mae dau brosiect celf sydd wedi eu hariannu gan yr UE a arweiniwyd gan sefydliadau celfyddydau Caerdydd wedi ennill statws ‘stori lwyddiant’ gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Arts organisations win funding to take Welsh culture to India

Sefydliadau celfyddydol yn mynd â diwylliant Cymru i India

08/02/2017

Bydd un ar ddeg o brosiectau celfyddydol o Gymru yn mynd â diwylliant Cymru draw i India fel rhan o dymor diwylliannol UK-India 2017 Yn ystod y flwyddyn bydd aelodau o’r proffesiynau creadigol o Gymru ac India yn teithio i wledydd ei gilydd i gydweithio, ac i ddatblygu, cynhyrchu a pherfformio gwaith newydd.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees