Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
Carwyn Evans, The Suitcase Project

CYMRU YNG NGHAEREDIN: HYBU DIWYLLIANT CYMRU AR LWYFAN RYNGWLADOL

28/07/2014

28/07/2014 Gyda bron i 3000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2014 yn fwy amrywiol fyth.

Amgueddfa Gaiman, Elen Llwyd

Patagonia 150

24/07/2014

24/07/2014 Cyflwyniad i flwyddyn o ddathlu gan bennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Eluned Hâf.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Grŵp Llanarth

17/07/2014

17/07/2014 Bydd y cyfarwyddwr theatr, Phillip Zarrilli, o Gymru - sy'n gyfarwyddwr gwadd yng Ngŵyl Gelfyddydol Taipei eleni - yn cyfarwyddo'r perfformiad cyntaf yn y Fandarineg o'r ddrama Kaite O'Reilly, y dramodydd arobryn cyfoes, sef the 9 fridas Cafodd the 9 fridas Kaite O’Reilly ei chomisiynu gan Theatr Sherman Cymru ac mae gan Ŵyl Gelfyddydol Taipei drwydded i gynnal y perfformiad cyntaf y tu allan i Brydain.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Dyfarniadau Cymru Greadigol / Llysgenhadon Cymru Greadigol

04/07/2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014-15 nawr yn agored i geisiadau ac maent ar gyfer cyfnod o ddysgu ac ymchwil penagored.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru yn Fenis 2015

13/06/2014

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Partneriaeth Ar Draws Yr Iwerydd Yn Mynd 'Beyond The Body'

10/06/2014

Gellir gweld partneriaeth greadigol rhwng dyn camera o Hollywood a chwmni dawns o Gaerdydd, Taikabox, yn Beyond the Body yn Theatr y Sherman ddydd Mercher 11 Mehefin.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Mae'r Gromen Ddawns

28/05/2014

Mae'r Gromen Ddawns yn cyflwyno ffilmiau dawns 360° o Gymru yng Ngŵyl Gelfyddydol Macau rhif 25 yn Nhsieina Cafodd y ffilmiau cromen lawn The Beautiful, The Sublime a Pal O’ Me Heart eu cyflwyno gan y Gromen Ddawns yn rhifyn rhif 25 o Ŵyl Gelfyddydol Macau ym Mai 2014.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Gwyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Y Llygad

08/05/2014

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ŵyl gyntaf yn 2012 cyhoeddwyd manylion am ail Ŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol y LLYGAD a gynhelir o 27 - 29 Mehefin 2014.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymyriad Ffurfiol - Prosiect Celf Cyhoeddus Sefydliad Cynhyrchu Celf yr Ymosodiad Creadigol yn Fflorens - Mai 2014

07/05/2014

Ym Mai 2014 bydd Sefydliad Cynhyrchu Celf yr Ymosodiad Creadigol yn cydlynu prosiect celf cyhoeddus uchelgeisiol yng nghanol dinas Fflorens: bydd yn cynnwys wyth ymyriad dros wyth dydd – gan gynnwys gwaith newydd gan saith artist unigol neu gan artistiaid sy'n cydweithio â'i gilydd; byddant yn archwilio'r themâu canlynol: dwyn, llygru a thwyllo.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cyfarfod Theatr Anffurfiol Ewropeaidd Phrifysgol Melbourne 2014

06/05/2014

Bydd pedwar sefydliad o Gymru, gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn teithio i Felbourne ym mis eleni Mai i gymryd rhan mewn cyfarfod lloeren Asia o Gyfarfod Theatr Anffurfiol Ewropeaidd (sy'n rhwydwaith rhyngwladol ar gyfer y celfyddydau perfformio cyfoes).

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees