Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Grŵp Pentan

12/09/2013

Triawd o Gymru yn ennill yr ail wobr yng Ngŵyl Ryngwladol Sharq Taronalari, Uzbekistan

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Briff i Fynychwyr

03/09/2013

Ar Ddydd Llun y 9fed o Fedi yng Nghanolfan Mileniwm Cymru mi fydd Cerdd Cymru yn cynnal cyfarfod ar gyfer y rhai sydd yn neu sydd yn dymuno mynychu WOMEX 13.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cerys Matthews yn holi'r genedl cyn WOMEX 13, Caerdydd: Be 'di Cymru?

30/08/2013

Beth y mae Cymru yn ei olygu i chi? Holwch bob un o’r 3.06 miliwn o bobl sy’n byw yng Nghymru ac mae’n debyg y cewch yr un nifer o atebion. Eto, mae’n debygol y byddai clwstwr o bethau y byddai llawer yn cytuno â hwy – er enghraifft cân, eiliad mewn hanes, person, gair, barddoniaeth, lle, blas, golygfa, dywediad neu stori.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Taith Gorwelion

15/08/2013

4 diwrnod… 8 band … 16 sioe… 16 lleoliad… Bydd Creu Cymru a’r Mwldan mewn cydweithrediad â Cerdd Cymru : Music Wales yn cyflwyno taith gerddorol fawreddog o Gymru sy’n cynnwys artistiaid wedi eu dethol yn ofalus o berfformiadau bydol sy’n ymddangos yn Womex 2013 yng Nghaerdydd, gyda chefnogaeth o artistiaid Cymreig o’r safon flaenaf.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

PARTNERIAETH GORWELION YN CYHOEDDI ENWAU'R ARTISTIAID I GYNRYCHIOLI'R DU AC IWERDDON YN WOMEX 13

31/07/2013

Heddiw, cyhoeddodd Gorwelion, y bartneriaeth gerddorol rhwng Cymru, sy’n croesawu WOMEX 13 eleni a Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a’r Alban, enwau’r artistiaid a ddewiswyd i berfformio ar lwyfan Gorwelion yn WOMEX 13 yng Nghaerdydd fis Hydref nesaf. Bydd yr artistiaid a ddewiswyd yn cynrychioli’r gerddoriaeth byd newydd orau o’r gwledydd cyfagos hyn ym mhrif ddigwyddiad arddangos cerddoriaeth byd. 31 Gorff 2013

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru yng Nghaeredin 2013: Cymru'n hybu ei diwylliant ar lwyfan ryngwladol

29/07/2013

Gyda bron i 3,000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2013 yn fwy amrywiol nag erioed. Dim ond un rheol sydd yna yn Fringe Caeredin: sef disgwyliwch yr annisgwyl, ac eleni mae’r sioe gelfyddydol yn fwy nag erioed o’r blaen, a pherfformwyr o Gymru fydd yn cyflwyno rhai o’i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13

19/07/2013

Heddiw, cyhoeddodd Cerdd Cymru: Music Wales a Cerys Matthews enwau rhai o’r cerddorion blaenllaw o Gymru a ddewiswyd i berfformio yn y digwyddiad mawreddog hwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, o flaen cynulleidfa o arbenigwyr cerddorol a chynrychiolwyr y wasg gerddorol o bedwar ban byd, a chefnogwyr cerddoriaeth o bob rhan o Gymru a’r DU.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Bwrsariaethau WOMEX 13

04/07/2013

Beth yw Bwrsariaethau WOMEX 13 Celfyddydau Rhyngwladol Cymru?

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru’n Cael y Fraint o Gynnal Cyngerdd Agoriadol WOMEX

21/03/2013

Pan fydd cynrychiolwyr rhyngwladol blaenllaw y diwydiant cerddoriaeth byd yn cyrraedd Caerdydd fis Hydref nesaf, byddant yn cael eu croesawu i Gymru gan Cerys Matthews a llu o’n prif gerddorion.

Gwyneth Glyn

Perfformiad cyntaf prosiect cerddorol Indo-Gymreig

30/11/2012

Caiff ffrwyth prosiect cydweithredol newydd gan Gerddorion o Gymru ac India, dan arweiniad y gantores a’r gyfansoddwraig werin Gymreig, Gwyneth Glyn, a’r cerddor Indiaidd Tauseef Akhtar, ei berfformio am y tro cyntaf ym Mumbai yr wythnos hon.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees