Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru yng Nghaeredin 2013: Cymru'n hybu ei diwylliant ar lwyfan ryngwladol

29/07/2013

Gyda bron i 3,000 o sioeau, sy’n cwmpasu popeth o sgiliau syrcas arbrofol i enwau mawr y byd comedi, bydd fringe 2013 yn fwy amrywiol nag erioed. Dim ond un rheol sydd yna yn Fringe Caeredin: sef disgwyliwch yr annisgwyl, ac eleni mae’r sioe gelfyddydol yn fwy nag erioed o’r blaen, a pherfformwyr o Gymru fydd yn cyflwyno rhai o’i pherfformiadau mwyaf arloesol.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13

19/07/2013

Heddiw, cyhoeddodd Cerdd Cymru: Music Wales a Cerys Matthews enwau rhai o’r cerddorion blaenllaw o Gymru a ddewiswyd i berfformio yn y digwyddiad mawreddog hwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, o flaen cynulleidfa o arbenigwyr cerddorol a chynrychiolwyr y wasg gerddorol o bedwar ban byd, a chefnogwyr cerddoriaeth o bob rhan o Gymru a’r DU.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Bwrsariaethau WOMEX 13

04/07/2013

Beth yw Bwrsariaethau WOMEX 13 Celfyddydau Rhyngwladol Cymru?

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru’n Cael y Fraint o Gynnal Cyngerdd Agoriadol WOMEX

21/03/2013

Pan fydd cynrychiolwyr rhyngwladol blaenllaw y diwydiant cerddoriaeth byd yn cyrraedd Caerdydd fis Hydref nesaf, byddant yn cael eu croesawu i Gymru gan Cerys Matthews a llu o’n prif gerddorion.

Gwyneth Glyn

Perfformiad cyntaf prosiect cerddorol Indo-Gymreig

30/11/2012

Caiff ffrwyth prosiect cydweithredol newydd gan Gerddorion o Gymru ac India, dan arweiniad y gantores a’r gyfansoddwraig werin Gymreig, Gwyneth Glyn, a’r cerddor Indiaidd Tauseef Akhtar, ei berfformio am y tro cyntaf ym Mumbai yr wythnos hon.

Craig Wood

Daw curaduron rhyngwladol i Gymru am wythnos o gelfyddyd ysbrydoledig

23/11/2012

Yn sgil ceisiadau llwyddiannus i Agor Drws yr Oriel gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i brosiect y Byd, teithia tri churadur i Gymru am wythnos o ymweliadau ag orielau a stiwdios ledled y wlad o 23 Tachwedd ymlaen tan gyhoeddi Gwobr Artes Mundi 5.

Elfen Dewi Glyn Jones

Cymru yn CINARS 2012

12/11/2012

Cefnogir saith perfformiwr o Gymru gan Greu Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynd i Cinars ym Montreal (12-18 Tachwedd) gyda seminarau, cyfleoedd arddangos a pherfformiadau gan oreuon Canada a thramor.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Dilynwch breswylfa Holly Davey yn URRA, yr Ariannin

12/11/2012

Llwyddodd cais Holly, artist lens, i'n cronfa cyfleoedd rhyngwladol i fynd i Buenos Aires yn ddiweddar. Mae ei diddordeb mewn perfformiad, pensaernïaeth a chof ac yn awr blogia o'r Ariannin am ei phrofiadau. Gellwch ddilyn ei thaith yma.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Caerdydd i lwyfannu Gwyl Swn am y chweched flwyddyn yn olynol

18/10/2012

Am y chweched flwyddyn yn olynol, mae lleoliadau ledled Caerdydd yn paratoi i agor eu drysau y penwythnos hwn er mwyn cynnal gŵyl flynyddol Sŵn, gan ddenu rhai o'r cantorion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol mwyaf newydd a chyffrous i brifddinas Cymru, ein fersiwn unigryw o'r SXSW.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cerys yn cyfri'r dyddiau cyn y daw WOMEX i Gymru

17/10/2012

Blwyddyn yn unig sydd tan y bydd Cymru yn croesawu WOMEX, sef arddangosfa gerddoriaeth flynyddol fwyaf blaenllaw'r byd. Y gantores a'r ddarlledwraig Cerys Matthews fydd yn dechrau cyfrif y dyddiau tan WOMEX 13 Caerdydd ddydd Iau yma yn WOMEX eleni yn Thessalonika.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees