Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18
 Help Musicians

Cynorthwyo Cerddorion Prydain

23/06/2017

Mae Cynorthwyo Cerddorion Prydain sy’n elusen annibynnol o bwys wedi cyhoeddi’n ddiweddar ddwy fenter fawr i greu diwydiant cerddoriaeth sy’n deg, cynhwysol a chyfartal.

 ChinaNowLogo

CHINA NOW

13/06/2017

Heddiw lansia The British Council lwyfan ar-lein newydd, China Now, ym Mhrydain.

 Seanmhair, The Other Room

CYMRU YNG NGHAEREDIN 2017

07/06/2017

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru yn cyhoeddi heddiw yr wyth cynhyrchiad o Gymru fydd yn dangos rhywfaint o ddiwylliant Cymru yng Ngŵyl Ymylol Caeredin eleni.

WAI, Elfen

Swydd Breswyl Diwydiannau Celfyddydol a Diwylliannol Tsieina-Cymru

25/05/2017

Cyhoeddwyd cyfle am swydd breswyl gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd BA ‘Rhaglen Radd Ddeuol Tsieineaidd’, a'r rhaglen Ymchwil a gradd MA newydd ‘Diwylliant a Chreadigrwydd Byd-eang’.

 Parthian:The Valley, The City, The Village

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref: Dod â Chymru ac India ynghyd drwy lenyddiaeth

22/05/2017

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref: Dod â Chymru ac India ynghyd drwy lenyddiaeth

Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss An Evening of Literature and Music in Brussels

Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss Noson o Lenyddiaeth a Cherddoriaeth ym Mrwsel

17/05/2017

Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss Noson o Lenyddiaeth a Cherddoriaeth ym Mrwsel

Hijinx

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

16/05/2017

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

James Richards and Steve Reinke, What weakens the flesh is the flesh itself (installation view), digital video with sound, 2017. Copyright: James Richards and Steve Reinke; courtesy Wales in Venice. Photo Jamie Woodley

Cymru Yn Fenis: James Richards

09/05/2017

Cymru Yn Fenis: James Richards

Third International Dylan Thomas Day Celebrates with Worldwide Events

Digwyddiadau Byd-eang i Ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

09/05/2017

Ar 14 Mai eleni fe gynhelir dathliadau Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ledled y DU ac yn rhyngwladol gyda digwyddiadau yn yr Eidal, Awstralia, Sweden, Patagonia, Portiwgal, Iwerddon ac yn yr Unol Daleithiau.

Two Young Artists from Cwmbran and South Africa Breaking New Ground with Arad Goch

Dau artist ifanc o Gwmbrân a De Affrica yn torri tir newydd gydag Arad Goch

27/04/2017

Roedd yna fwrlwm a chyffro yng Nghanolfan Arad Goch o fid Mawrth i gychwyn mis Ebrill, wrth i ddau artist ifanc, Chris Harris a Eliot Moleba weithio ar brosiect theatr cyffrous yn seiliedig ar fewnfudo a hil.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees