Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
ACW Logo

Ymateb i ganlyniad Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

20/07/2016

Mae gan gelfyddydau Cymru draddodiad hir ac anrhydeddus o weithio’n rhyngwladol a dathlu amrywiaeth. Erbyn hyn wyneba Cymru yr her fwyaf yn ei hanes.

NDCW

Cwmni Dawns Cenedlaethol yn Perfformio mewn Gwyliau Ewropeaidd a Chymreig

27/06/2016

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, sydd wedi ennill gwobrau lu, yn cyflwyno gweithiau gan rai coreograffwyr rhyngwladol o fri yn ogystal â gweithiau cyffrous gan unigolion dawns sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.

Yuri - National Theatre Wales

Wonderman, Yuri ac 'A Good Clean Heart' yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016

16/06/2016

Bydd National Theatre Wales, Canolfan Mileniwm Cymru a British Council Cymru yn cyflwyno tair sioe yng Ngŵyl Ymylol Caeredin fis Awst – yn rhannu rhai o artistiaid mwyaf dawnus Cymru.

Wales In Venice 2017

James Richards sy’n cynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

26/05/2016

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi mai’r artist James Richards sydd wedi’i ddewis i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017 yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 57 yn Biennale Fenis rhwng 13 Mai a 26 Tachwedd 2017.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Canllawiau i sefydliadau parthed y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd

26/05/2016

Canllawiau i sefydliadau parthed y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd Cynhelir y refferendwm am aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin 2016.

HMSMorris_CMW_May2016

Ar Antur i Toronto

26/04/2016

Bydd cerddorion o gymru'n hawlio'r llwyfan yn un o brif ddigwyddiadau cerddorol y byd ym mis Mai 2016.

 National Dance Company Wales- Rhys Cozens

Mae'r British Dance Edition 2016 yn dod i'r dre'!

29/02/2016

Am y tro cyntaf yn 18 mlynedd y digwyddiad mawreddog hwn ar galendr y byd dawns rhyngwladol, mae'r British Dance Edition, menter y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol, yn dod i Gymru.

 © Eurig Salisbury_WalkingCitiesCymru_May2015

Ymchwil ar weithio'n rhyngwladol ym maes llenyddiaeth yng Nghymru

17/02/2016

Comisiynwyd yr ymchwil hon ar weithio'n rhyngwladol ym maes llenyddiaeth yng Nghymru ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn 2015.

 ©Richard Davenport_NoFitState_Bianco

NoFit State Circus yn Dathlu'r 30 trwy Fynd i UDA a Tsieina am y tro cyntaf

12/02/2016

Ym mlwyddyn ei ben-blwydd yn 30, bydd prif gwmni syrcas gyfoes Prydain, NoFit State, yn cyrraedd dwy garreg filltir bwysig yn ei hanes wrth berfformio ei sioe Bianco, sydd eisoes wedi’i chanmol yn rhyngwladol, yn Asia ac yng Ngogledd America am y tro cyntaf.

ThePeopleThePoet_SXSW2015

Cerddorriaeth Gwymreig Ar Ei Ffordd I'r Unol Daleithiau

11/02/2016

Bydd cilfachau o American'n troi'n Gymreig y mis yma wrth i gerddorion o bob rhan o Gymru lanio yn Texas a Missouri ar gyfer The House of Songs, Folk Alliance International a South by South West (SXSW).

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees