Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Gwobr Dewi Sant Am Ddiwylliant

30/08/2016

30/08/2016 Gwobrau cenedlaethol Cymru yw’r rhain, a hoffwn i chi enwebu unigolion neu grwpiau o bobl sydd wedi rhagori yn y celfyddydau a mathau eraill o lwyddiannau diwylliannol, a hwnnw wedi ei fynegi mewn unrhyw gelfyddyd, iaith neu gyfrwng yng Nghymru.

 CefynBurgessPerthyn

Perthyn gan Cefyn Burgess - 12.08.16 – 23.09.16

12/08/2016

Pobl sy’n perthyn i’w gilydd mewn dwy wlad, yn rhannu’r un gwreiddiau, hanes a diwylliant, yn rhannu tir ag eraill, ond wedi ymdoddi a phlethu dros y cant a hanner o flynyddoedd diwethaf.

Cardiff Contemporary Visual Arts Festival

Gŵyl Celfyddydau Gweledol Caerdydd Gyfoes

11/08/2016

Gŵyl Celfyddydau Gweledol Caerdydd Gyfoes

ACW Logo

Ymateb i ganlyniad Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

20/07/2016

Mae gan gelfyddydau Cymru draddodiad hir ac anrhydeddus o weithio’n rhyngwladol a dathlu amrywiaeth. Erbyn hyn wyneba Cymru yr her fwyaf yn ei hanes.

NDCW

Cwmni Dawns Cenedlaethol yn Perfformio mewn Gwyliau Ewropeaidd a Chymreig

27/06/2016

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, sydd wedi ennill gwobrau lu, yn cyflwyno gweithiau gan rai coreograffwyr rhyngwladol o fri yn ogystal â gweithiau cyffrous gan unigolion dawns sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.

Yuri - National Theatre Wales

Wonderman, Yuri ac 'A Good Clean Heart' yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016

16/06/2016

Bydd National Theatre Wales, Canolfan Mileniwm Cymru a British Council Cymru yn cyflwyno tair sioe yng Ngŵyl Ymylol Caeredin fis Awst – yn rhannu rhai o artistiaid mwyaf dawnus Cymru.

Wales In Venice 2017

James Richards sy’n cynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

26/05/2016

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi mai’r artist James Richards sydd wedi’i ddewis i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017 yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 57 yn Biennale Fenis rhwng 13 Mai a 26 Tachwedd 2017.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Canllawiau i sefydliadau parthed y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd

26/05/2016

Canllawiau i sefydliadau parthed y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd Cynhelir y refferendwm am aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin 2016.

HMSMorris_CMW_May2016

Ar Antur i Toronto

26/04/2016

Bydd cerddorion o gymru'n hawlio'r llwyfan yn un o brif ddigwyddiadau cerddorol y byd ym mis Mai 2016.

 National Dance Company Wales- Rhys Cozens

Mae'r British Dance Edition 2016 yn dod i'r dre'!

29/02/2016

Am y tro cyntaf yn 18 mlynedd y digwyddiad mawreddog hwn ar galendr y byd dawns rhyngwladol, mae'r British Dance Edition, menter y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol, yn dod i Gymru.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees