Anna Lewis

Cymru yn Folk Alliance International 2015

Cynhelir Folk Alliance International yn Ninas Kansas bob blwyddyn, ac yno mae'r byd yn dod at ei gilydd i ddathlu Cerddoriaeth Werin o bob math. Mae cynrychiolaeth dda wedi bod dros Gymru yn y digwyddiad hwn ers dros dair blynedd, ac maent wedi gweithio mewn partneriaeth â phobl ar draws y DU i gynnal ystafell berfformio breifat benodol yn ystod y digwyddiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i rai o artistiaid gwerin gorau Cymru berfformio i asiantaethau, hyrwyddwyr a threfnwyr yn niwydiant cerddoriaeth Gogledd America, yn ogystal ag i gynrychiolwyr o ymhellach i ffwrdd.

Dewiswyd tri artist o Gymru i wneud perfformiadau swyddogol yn Folk Alliance eleni: Chris Jones, Lowri Evans a Kizzy Crawford. Yn anffodus, oherwydd anhawster amwys gyda phroses mewnfudo'r Unol Daleithiau ar ei ffordd i Ddinas Kansas, ni chyrhaeddodd Kizzy ben ei thaith na'i chynulleidfa.

Roedd Gwyneth Glyn yn bresennol yn y digwyddiad hefyd a llwyddodd i gymryd lle Kizzy er mwyn sicrhau rhaglen Gymreig lawn, a chafodd ei dyfynnu fel 'talent datblygol gydag adlais o'r Joni Mitchell ifanc' hyd yn oed.(www.kansascity.com) Bu Gwyneth hefyd yn bymryd rhan mewn cyfnod breswyl yn yr House of Songs yn Austin, Texas. Dyma'r tro cyntaf i'r breswyl hon gael ei hariannu gan Gelfyddydau Ryngwladol Cymru, i wneud y mwyaf o'r rhwydweithiau a chysylltiadau yng Ngogledd America yn Austin a Kansas City.

Er gwaethaf anawsterau Kizzy, rhoddodd Cymru gyflwyniad cryf ac ysbrydoledig, gan gyd-chwarae ag enwau mawr o'r DU, megis Ciaran Lavery a Bernadette Morris o Ogledd Iwerddon, a Rosie Hood, The Young'uns a Jess Morgan o Loegr.

Am fwy o wybodaeth am artistiaid o'r DU yn Folk Alliance International, ewch i: http://britishunderground.net/folkalliance/artists/

28/02/2015

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees