Canada

Page 1|2|3

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

CINARS 2014 Opening

CINARS 2014

24/11/2014

Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i 7 sefydliad celfyddydol wrth iddynt deithio i Montréal, Québec ar 17 -22 Tachwedd 2014 ar gyfer CINARS 2014.

Mwy am y prosiect hwn

NoFit State Circus - Immortal

NoFit State Circus

Gorffennaf 2010

Aeth syrcas arobryn ac uchel ei bri NoFit State â tabú i Ogledd America am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2010.

Mwy am y prosiect hwn

Sue Corr

Preswyl Meduse

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Méduse wedi cydweithredu ar gyfres o breswyliadau i ymarferwyr o Gymru. Cydweithfa yw Méduse sy’n dod â deg o gyrff sy’n ymwneud â bywyd diwylliannol a chymunedol Dinas Québec at ei gilydd o dan yr un to.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Catherine Lewis

Lewis, CatherineA 9 day artist visit to Montreal and Quebec City, QC Canada for research and development of an exchange project.

http://catjlewis.blogspot.com/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, John SamThe North American Association for the study of Welsh Culture and History (NAASWCH) International Conference on Welsh Studies at the University of Toronto, July 30 -Aug 2 2008.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

HyperActionThis will be an initial research and development trip for Sue Williams director of Hyperaction.

www.hyperaction.org.uk

Dolen i wefan allanol

Beyond Repair

Welsh Independent DanceFel rhan o gydweithrediad parhaus rhwng sefydliadau dawns yng nghydweithfa Banc d'Essai Internationaux, mae WiD gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol wedi dewis Cai Tomos fel yr artist o Gymru i gymryd rhan yn Dance Roads eleni.

www.welshindance.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, JulieSupport for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, JulieSupport for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Murphy, JulieSupport for musician Julie Murphy and the band 'Fernhill' to perform at the Celtic Harmonies International Festival in Qu�bec, Canada.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Neale, TinaCyfnod Preswyl Ecuador a Canada

www.tinaneale.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Foulkes, Lauren

Banff Artist in residence Winter

Cais gan yr artist Lauren Faulkes i fynd ar gyfnod preswyl am gyfnod o fis yng Nghanolfan Banff, Canada i ddatblygu ei hymarfer sy�n ymwneud � storia a chof.

Dolen i wefan allanol

Dave Ball

Ball, Dave

Cyfnod preswyl yn Est-Nors-Est yn Saint-Jean-Port-Joli yn Québec, Canada ac arddangosfa ar y cyd

Datblygodd y prosiect yn Est-Nord-Est yn wreiddiol ar ôl i Dave wneud cais mewn ymateb i alwad agored am artistiaid, curadwyr ac awduron rhyngwladol i gymryd rhan yn eu rhaglen breswyl.

http://www.daveballartist.co.uk/

Dolen i wefan allanol

Dylan Fowler_IOF_2014

Fowler, Dylan

Canadian Guitar Tour Collaboration 2014

Ymgeisiodd i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru am arian i deithio i Ganada i archwilio cerddoriaeth Geltaidd o Gymru a cherddoriaeth a ddaeth yn rhan o gerddoriaeth Canada gyda'i gydweithiwr, Shawn Trotter.

http://www.taithrecords.co.uk/

Dolen i wefan allanol

DWOH_Logo

Drum With Our Hands Ltd.

Camera NXNE showcase

Ymgeisiodd Camera i fynychu a chwarae sioe arddangos yn NXNE yn Toronto.

http://www.drumwithourhands.com

Dolen i wefan allanol

SaskatchewanBrassBandResidency_ThomasDavoren_ thumbnail_Aug2014

Davoren, Thomas

Preswylfa Band Pres Sascatshewan

Gwahoddwyd Thomas Davoren i ymgyfranogi o Breswylfa Band Pres Sascatshewan, 5-9 Awst 2014 yng Nghanada yn arweinydd gwadd, yn glinigwr ac yn gyfansoddwr yno.

http://www.tomdavoren.co.uk/

Dolen i wefan allanol

TheUndivided_2015

Disson, Joseph

Canadian Music Week 2015

Ymgeisiodd Joseph Disson ar ran ei fand, The Undivided, a wahoddwyd i berfformio yn yr Wythnos hon, 6-11 Mai 2015.

http://www.theundivided.co.uk/about/band/

Dolen i wefan allanol

 JonathanEdwards_Japan_IOF_2015

Edwards, Jonathan

Toronto Comic Art Festival, Canada, and research, Tokyo, Japan

Ymgeisiodd am arian ar ei gyfer ef a Louise Evans, ei gydweithydd, am ddau ymweliad – i Dôciô ym Mawrth 2015 a Thoronto ym Mai 2015.

www.jonathan-e.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Bettridge, DanGwnaeth NXNE drefnu bod Dan yn cymryd rhan mewn dau ddigwyddiad arddangos yn Nhoronto eleni, a rhain oedd ei berfformiadau rhyngwladol cyntaf.

Dolen i wefan allanol

KevinDyer_IOF_Toronto_June2015

Dyer, Kevin

The Cupboard and the Skyscraper

Ymgeisiodd Kevid Dyer am gefnogaeth i gydweithio gyda YPT Toronto ar 'The Cupboard under the Stairs' ac yna i deithio i Efrog Newydd i barhau � rhan nesaf y gwaith, sef gweithio gyda Barbara Wiechmann.

Dolen i wefan allanol

Page 1|2|3

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Chapter Arts Centre

Song

11/04/2011 - 17/04/2011

Preswyliad cydgyflwyno rhwng Theatr Zuppa (Halifax), Theatr Ranters (Melbourne) a Chanolfan Gelfyddydau Chapter (Caerdydd), gan gynnwys y gwaith sydd mynd rhagddo ar ddau ddarn newydd.

Mexico

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Griffiths, OwenOwen Griffiths and Fern Thomas to visit Morelia in Mexico in September/October 2008 as part of Identidades 04, exploring the role of food as an integral experience of identity and memory.

www.axisweb.org/artist/owengriffiths

Dolen i wefan allanol

 RHBowen-FestivalLatinamericanodeArpa_Durango_2015

Bowen, Robin

Festival Latinamericano de Arpa Durango MX 25/08/2015

Gwahoddwyd Robin i berfformio yn yn y Festival Latinamericano de Arpa ym Mecsico, ym mis Hydref 2015.

Dolen i wefan allanol

Cynan Jones, La Tejonera 2014

Cyfnewidfa Len Cymru

Ffair Lyfrau Guadalajara 17/11/2014

Prosiect i alluogi Cynan Jones i fynd i Ffair Lyfrau yng Nguadalajara yn Rhagfyr 2014 oedd hwn.

http://www.waleslitexchange.org

Dolen i wefan allanol

WalesPENCymru

PEN Pregunta - Mexico

PEN Pregwnta – Mecsico

Cafodd Dylan Moore grant i fynd i Ddinas Mecsico ar ran PEN Cymru i gymryd rhan yn PEN Pregwnta, digwyddiad cyhoeddus untro sy’n llwyfan i awduron a newyddiaduron rhyngwladol i godi llais dros gydweithwyr dan orthrwm ym Mecsico ond hefyd yn gyfle i ymgyfranogi o Uwchgynhadledd yr Americâu, cyfarfod canolfannau PEN o bedwar ban y cyfandir a’r byd.

http://www.walespencymru.org

Dolen i wefan allanol

Logo_FIL_Guadalajara2016

Gwyn, Richard

Guadalajara FIL, Mexico

Richard Gwyn was funded to participate in the Guadalajara FIL to launch his anthology of Latin American poetry, The Other Tiger, and to promote the Spanish translation of his Selected Poems and The Vagabond's Breakfast in November 2016.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

UDA

Page 1|2|3|4|5|6|7

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn SOFA Efrog Newydd 2012

20/04/2012

Artistiaid blaengar mewn Crefft a Chelfyddyd Gymhwysol, Eleri Mills a Walter Keeler yn arddangos eu gwaith drwy Ganolfan Grefft Rhuthun yn SOFA Efrog Newydd 2012.

Mwy am y prosiect hwn

Catrin Howell

Clay Studio

Mewn partneriaeth gyda'r Clay Studio, mae’n bleser gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gynnig preswyl i artist ceramig sy’n gweithio yng Nghymru, i ymweld a'r Clay Studio yn Philadelphia am gyfnod o wyth wythnos.

Mwy am y prosiect hwn

David Cushway

Taith Ymchwil i NCECA

31/03/2010

Preswyliad Stiwdio Glai Philadelphia ac Adroddiad ar Gynhadledd 'National Council on Education for the Ceramic Arts' gan David Cushway

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Folk Alliance International 2014

18/02/2014

Cafodd tri band o Gymru eu gwahodd i arddangos eu cerddoriaeth yng nghynhadledd Folk Alliance International yn Kansas City yn ystod 19-23 Chwefror 2014, diolch i gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Save Your Breath, SXSW 2014, photo Dan Dennison

SXSW 2014

10/07/2014

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru chwech o artistiaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Cerddoriaeth a'r Cyfryngau South by Southwest (SXSW) rhwng 7-16 Mawrth 2014, a oedd yn cynnig cyfuniad unigryw o gerddoriaeth wreiddiol, ffilmiau annibynnol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Mwy am y prosiect hwn

Photograph: Micaela Adams

Lansiad Canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd

25/02/2014

Ym mis Chwefror 2014 cynhaliwyd dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd a threfnwyd digwyddiadau gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn SXSW 2015

06/05/2015

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi tri band o Gymru i fynychu South by South West 2015. Creodd hyn i gyd lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn Folk Alliance International 2015

28/02/2015

Cynhelir Folk Alliance International yn Ninas Kansas bob blwyddyn, ac yno mae'r byd yn dod at ei gilydd i ddathlu Cerddoriaeth Werin o bob math.

Mwy am y prosiect hwn

Gwenno_SXSW2016_BritishMusicEmbassy_ThomasJacksonPhotography

SXSW 2016

25/04/2016

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi pedwar band o Gymru i fynychu South by South West 2016. Creodd hyn lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Devlin, Ronan

Lumen Prize Exhibition & Artist Speaker at Creative Tech Week, New York

Ronan Devlin applied for funding to exhibit and attend Creative Tech week in New York.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Harris, Alan

Scythe at New York Musical Festival

Alan Harris applied for funding to travel to New York City for the New York Musical Festival in July 2016, in which his show, A Scythe of Time, is programmed.

Dolen i wefan allanol

 LaPalomaCinemaEncinitasCalifornia_MarkGubb_IOF_Cardiff-by-the-SeaResearchTrip_Jun2016

Gubb, Mark

Cardiff-by-the-Sea Research Trip

Mark Gubb applied for funding to underttake a research and development trip to Cardiff -by-the-sea in California in June 2016.

www.smarkgubb.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lewis & Leigh

Lewis & Leigh Americana Music Festival Official Showcase

Lewis and Leigh applied for fudning to enable them to showcase at the Americana Music Festival in Nashville.

http://www.lewisandleigh.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Daniel, Rhodri

BBC Introducing SXSW Showcase

Estrons are applying for funding to showcase at SXSW 2016 in Austn, Texas.

Dolen i wefan allanol

 DanielLlewelyn-Williams_IO_ARgularLittleHoudini_SanDiegoFringe_2015

Llewelyn-Williams, Daniel

A Regular Little Houdini in America

Daniel Llewelyn-Williams applied for funding to take his show ' A Regular Little Houdini' to perform at San Diego Fringe Festival, and then to the Kirk Douglas Theater, Los Angeles in June/July 2016.

Dolen i wefan allanol

 LleuwenSteffan_RochesterJazz_IOF_NewYork_June2016_imageJohnSchlia

Steffan, Lleuwen

Rochester International Jazz Festival Showcase

Lleuwen applied for funding to showcase at Rochester Jazz Festival in New York.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Whitehead, Lawrence

ASCAP Film Scoring Workshop - Los Angeles

Lawrence applied for funding to enable him to take part in an ASCAP film scoring workshop in Los Angeles.

Dolen i wefan allanol

 EdGrothus'archive_TheBlackHole_JanireNajera_April2016_JanireNajera

Najera, Janire

MOVING FORWARD, LOOKING BACK -- THE BLACK HOLE

Janire Najera applied for funding to enable her and her long term colaborator, Matt Wright, to travel to Albuquerque, New Mexico, install and exhibit work at the National Hispanic Cultural Center.

www.janirenajera.com

Dolen i wefan allanol

 Violet-Skies-at-SXSW-IOF-2016

Berney, Hannah

Violet Skies yn SXSW

Cefais gymaint o gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Motherlode Theatre Ltd

The Good Earth

Motherlode applied for funding to take their production The Good Earth to New York for three weeks at the Flea Theatre.

http://motherlodetheatre.com

Dolen i wefan allanol

Page 1|2|3|4|5|6|7

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Chapter Arts Centre

Devotion

13/01/2011 - 13/03/2011

Perfformiad dawns teithiol a gydgynhyrchir gan Sarah Michelson, New York City Players a Chanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd.

SXSW 2010

Taith Fasnach Ryngwladol i South by South West

11/03/2011 - 20/03/2011

Presenoldeb mewn ffair fasnach a Sioe Arddangos Cymru.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees