Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Archif Cyfleoedd

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16
WCMT

Grantiau teithio Winston Churchill

19/09/2017

Mae Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill yn cynnig grantiau ar gyfer gwneuthurwyr sy’n gweithio yn y byd dylunio a chrefft i deithio dramor i gwrdd â phobl sy’n arbenigo yn yr un maes.

Mobility First! – ASEF Cultural Mobility initiative

Symudedd yn gyntaf – menter symudedd diwylliannol Sefydliad Asia-Ewrop

15/09/2017

Symudedd yn gyntaf – menter symudedd diwylliannol Sefydliad Asia-Ewrop

K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg

K3 – canolfan goreograffyddol | Cynllun Dawns Hambwrg

14/08/2017

K3 – canolfan goreograffyddol | Cynllun Dawns Hambwrg

Open Call for All the Way South Research Fund – Guangdong

Galwad Agored am Gronfa Ymchwil Yr Holl Ffordd i'r De – Gwangdong

31/07/2017

Galwad Agored am Gronfa Ymchwil Yr Holl Ffordd i'r De – Gwangdong

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cymrodoriaeth Hyrwyddwyr Jas

07/07/2017

Mae Cynorthwyo Cerddorion Prydain, sy’n elusen annibynnol o bwys, wedi datblygu cymrodoriaeth hyrwyddwyr Jas i greu cydbwysedd rhyweddol ym maes Jas Prydain.

Science Art Exhibit

Galwad am gyflwyniadau – Arddangosfeydd y Celfyddydau a Gwyddoniaeth

30/06/2017

Galwad am gyflwyniadau – Arddangosfeydd y Celfyddydau a Gwyddoniaeth

Cardiff University: 6th International Marxist Aesthetics Forum: “Creativity, Critique and Globalisation”

Prifysgol Caerdydd: Fforwm Rhyngwladol yr Estheteg Farcsaidd rhif 6 - “Creadigrwydd, Beirniadaeth a bod yn Fyd-eang”

23/06/2017

Prifysgol Caerdydd: Fforwm Rhyngwladol yr Estheteg Farcsaidd rhif 6 - “Creadigrwydd, Beirniadaeth a bod yn Fyd-eang”

WOMEX 2017 Delegate Discount

Gostyngiad i fynychwyr Womex 2017

23/06/2017

Gostyngiad i fynychwyr Womex 2017

National Theatre Wales Open call for artists for Sisters project

National Theatre Wales Galwad agored i artistiaid – Prosiect ‘Sisters’

05/06/2017

National Theatre Wales Galwad agored i artistiaid – Prosiect ‘Sisters’

In Shadow

Galwad agored - InShadow 2017

31/05/2017

Mae'n ŵyl ryngwladol o fideo, perfformiad a thechnolegau

Artes Mundi 8 nominations

ARTES MUNDI 8 YN AGOR AR GYFER ENWEBIADAU

29/05/2017

Mae pob rhifyn o Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi yn dechrau gyda galwad agored am enwebiadau.

Awaji Art Circus Festival - Call for artists

Gŵyl Awaji – galwad am artistiaid i gymryd rhan yn yr ŵyl yn Siapan yn 2017

30/04/2017

Gŵyl Awaji – galwad am artistiaid i gymryd rhan yn yr ŵyl yn Siapan yn 2017

Midem

Midem 6-9 Mehefin, Cannes

30/04/2017

Cynhelir Midem, y Farchnad Gerdd busnes wrth fusnes, 6-9 Mehefin yng Nghannes.

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyfnod Preswyl yng ngwlad y Basg, sbaen - Bitamine Faktoria

28/04/2017

Ar agor i artistiaid o unrhyw wlad sy’n gallu aros yng ngwlad y Basg am lleiafrif o 40 diwrnod.

b.creative challenge

her b.creative

28/04/2017

Rhowch eich syniadau ar waith er arloesedd cymdeithasol Cystadleuaeth ryngwladol sy’n gwobrwyo gwneuthurwyr newid sy’n ifanc a chreadigol

Nationales Performance Netz

Nationales Performance Netz

15/04/2017

Galwad am geisiadau - cronfa gyd-gynhyrchu i ddawns a chronfa perfformiad gwestai rhyngwladol i ddawns

 MpourMontreal

M for Montréal: Galwad am gyflwyniadau

03/04/2017

Dyma alw am gyflwyniadau gan artistiaid lleol a rhyngwladol ar gyfer M for Montréal rhif 12 a ddigwydd 15-18 Tachwedd 2017.

Elfen/Dewi Glyn Jones

GALWAD AGORED: Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi

01/04/2017

Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi yw un o'r prif ddigwyddiadau ym mywyd Rhyngwladol Georgia a Rhanbarth y Môr Du ac mae’n rhedeg o 15-30 Medi.

Applications open to play at MMVV 2017

Ceisiadau ar agor i berfformio yn MMVV 2017

31/03/2017

Ceisiadau ar agor i berfformio yn MMVV 2017

AT THE VENICE BIENNALE SUMMER SCHOOL IN CURATORIAL STUDIES VENICE - OPEN CALL

Galwad Agored am Ysgol Haf Biennale Fenis ym maes Astudiaethau Curadurol Fenis

31/03/2017

Galwad Agored am Ysgol Haf Biennale Fenis ym maes Astudiaethau Curadurol Fenis

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees