Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Cyfleoedd

Mae'r tudalen yma yn cynnwys rhestr o'r cyfleoedd diweddaraf, dewisiwch o'r rhestr isod os gwelwch yn dda:

A oes cyfle gennych yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni ar gwybodaeth@wai.org.uk gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Dyddiad Cau, Disgrifiad a manylion cyswllt. Dylid nodi fod pob cylfe sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall gael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2
Air_J Logo

Preswyl Artistiaid: Japan

31/03/2018

Gwefan sydd yn canolbwyntio ar ddosbarthu gwybodaeth ynglŷn ag Artist-in-Residence yw AIR_J, mewn Japaneaidd a Saesneg.

vermont studio centre

Vermont Studio Centre

31/03/2018

Rhaglen preswyl mwyaf yr UDA ydy’r Vermont Studio Centre, sy’n cynnal 600 o artistiaid yn flynyddol, mewn campws enwog yn Johnson, Vermont.

Gasworks

Preswyliadau Rhyngwladol Gaswork

31/03/2018

Mae Gaswork yn cynnig nifer o Breswyliadau Rhyngwladol ar gyfer artistiaid sy’n sefydledig yn y DU.

Organhaus ArtSpace

Organhaus Art Space

31/03/2018

Mae Organhaus Art Space yn rhedeg rhaglen gyfnewid, yn cynnig safle stiwdio i artistiaid ifanc ac yn cynnal arddangosfeydd.

Kawa Cultural Centre

Kawa Cultural Centre

31/03/2018

Mae’r Kawa Cultural Centre, sydd tua 9 milltir o Jaipur yn India, yn cynnig llwyfan berfformio helaeth a lleoliad preswyl ar gyfer artistiaid, ysgolheigion a myfyrwyr.

Pollock-Krasner Foundation

Sefydliad Pollock-Krasner

31/03/2018

Grantiau ar gyfer artistiaid rhyngwladol a gyrhaeddiad artistig cydnabyddedig ag anghenion ariannol.

Rock Paper Scissors

Rock Paper Scissors – Cyfeiriadur Cerddorol Gogledd America

31/03/2018

Mae nawr cyfeiriadur o ŵyliau cerddoriaeth byd, cyflwynwyr cyngherddau, asiantwyr a labeli yng Ngogledd America.

Elfen/Dewi Glyn Jones

a-n

31/03/2018

Mae gan a-n wledd o gyfleoedd preswyl rhyngwladol ar eu gwefan Ceir rhagor o wybodaeth yma: http://www.

 Fest Film Lab

Fest Film Lab – Cyfleoedd Rhyngwladol

31/03/2018

Mae Fest Film Lab yn cynnig gweithdai ar gyfer crёwyr ffilmiau.

Residency Unlimited

Residency Unlimited

31/03/2018

Mae Residency Unlimited (RU) yn cefnogi y creu, cyflwyno, a lledaenu o gelf cyfoes drwy ei raglen o breswylfeydd rhyngwladol ar gyfer artistiaid a curaduron.

Page 1|2

View Archive

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees