Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Cyfleoedd

Mae'r tudalen yma yn cynnwys rhestr o'r cyfleoedd diweddaraf, dewisiwch o'r rhestr isod os gwelwch yn dda:

A oes cyfle gennych yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni ar gwybodaeth@wai.org.uk gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Dyddiad Cau, Disgrifiad a manylion cyswllt. Dylid nodi fod pob cylfe sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall gael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Pollock-Krasner Foundation

Sefydliad Pollock-Krasner

31/03/2018

Grantiau ar gyfer artistiaid rhyngwladol a gyrhaeddiad artistig cydnabyddedig ag anghenion ariannol.

Elfen/Dewi Glyn Jones

WOMEX 2018 - Cyfle i Gyflwynwyr

13/08/2018

Rydym yn cynnig cyfle i gyflwynwyr o Gymru (mewn lleoliadau a gwyliau, hyrwyddwyr, rhaglenwyr cerddoriaeth ar gyfer y cynllun 'Noson Allan', ac mewn canolfannau celfyddydau cymunedol) i ddod i WOMEX '18 yn Las Palmas, Gran Canaria ym mis Hydref eleni.

View Archive

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees