Anna Lewis

Polisi Preifatrwydd


Mae ein Polisi Preifatrwydd, a gymeradwywyd gan Brif Weithredwr a Thim Rheoli Uwch Cyngor Celfyddydau Cymru, yn amlinellu’r modd y mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn ymdrin â’r wybodaeth a ddysgwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan. Caiff ei adolygu bob 2 flynedd.

Rydym ar hyn o bryd yn adolygu ein Polisi Preifatrwydd i gyd-fynd â'r rheolau PECR newydd, a gyhoeddwyd ym 2011.

Mae ein Polisi Preifatrwydd cyfredol yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth ganlynol:


Cwcis

Darllenwch am sut yr ydym yn defnyddio cwcis yma


Cefnogaeth Preifatrwydd

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’n datganiad preifatrwydd neu am gael gafael ar eich data personol a wnewch chi gysylltu gyda:

Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

info@wai.org.uk

Rhyddid Gwybodaeth

FOI (ACW) link

Gwarchod Data

Data Protection (ACW)

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees